2015-09-16 13:54

2015-09-16 17:08

Flyktingbarnen behöver vuxenstöd

SÄFFLE: Vill du engagera dig för ensamkommande flyktingbarn?

Det finns 28 barn i Säffle som utan sina familjer har kommit hit som flyktingar. Alla 28 behöver vuxenstöd i form av en god man och särskilt förordnad vårdnadshavare. Nu hoppas socialtjänsten att det finns Säfflebor som vill engagera sig för barnen genom att åta sig uppdraget.

Flyktingbarnen ska enligt lag ha en god man och särskilt förordnad vårdnadshavare som stöd och hjälp under sin asyltid och fram till dess att barnet fått uppehållstillstånd.

– Den som är god man och särskilt förordnad vårdnadshavare ska bevaka barnets intresse och förvalta barnets rättigheter. Det kan handla om allt från tandläkarbesök till bankärenden. Man behöver inte ta något ansvar för omsorgen. Den får barnen hos oss.

Det säger Marie Danielsson som är socialsekreterare på Säffle kommun och arbetar på Grändens HVB (hem för vård och boende) där det i dag bor 28 ensamkommande flyktingbarn.

– Från början var det betydligt färre barn men efter händelseutvecklingen i världen har det kommit fler och fler. Nu har vi också fått hit de två första flickorna, berättar Agneta Pettersson som är enhetschef på Gränden.

Fast punkt i tillvaron

I dag är det ett tiotal Säfflebor som engagerat sig som god man och särskilt förordnad vårdnadshavare för barnen. Men det behövs fler och därför genomförs nu en kampanj med syfte att rekrytera ännu fler.

– Det är ett uppdrag lämpligt för den som vill göra en betydelsefull insats för en ung människa som behöver allt stöd. Man ska fungera som en fast punkt i barnets tillvaro och vara ett stöd i vardagsfrågor, förklarar Marie Danielsson.

Längtar efter familjen

Agneta Pettersson berättar om hur Gränden präglas av framtidstro och optimismen.

– Barnen brottas med en svår längtan efter sina familjer. Men de här barnen är överlevare, de utstrålar en underbar vilja att gå vidare, att lära sig språket, studera och bli integrerade i vårt samhälle. Jag kan lova att den som engagerar sig för de här barnen kommer att få uppleva mycket glädje, kärlek och samhörighet, säger Agneta Pettersson.

Vad krävs för att få bli god man och särskilt förordnad vårdnadshavare?

– Man utses av överförmyndare och det enda som krävs formellt är att man inte är belastad brottsligt och socialt eller hos kronofogden, säger Marie Danielsson.

Vad krävs rent praktiskt av den som tar uppdraget?

– Man ska naturligtvis ha ett genuint intresse, både av att hjälpa till och att umgås med barn och ungdomar. Tidsmässigt kan det formellt kanske handla om tio timmars arbete i månaden men det är naturligtvis individuellt hur mycket tid man lägger ner. För många av de Säfflebor som redan är engagerade har Gränden blivit en träffpunkt där man regelbundet tittar in för en fika eller att kolla läget.

Vilket stöd får man från er?

– Precis allt stöd som behövs. Det är vi som har huvudansvaret för boende och omsorg. Vi har regelbundna möten och träffar och Gränden är bemannat dygnet runt, säger Agneta Pettersson.

På onsdag bjuder Säffle kommun och Gränden in till en informationsträff i ärendet då bland annat den välkände Säffleprofilen Börje Gustavsson kommer att berätta om hur det är att vara god man och särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn.

Flyktingbarnen ska enligt lag ha en god man och särskilt förordnad vårdnadshavare som stöd och hjälp under sin asyltid och fram till dess att barnet fått uppehållstillstånd.

– Den som är god man och särskilt förordnad vårdnadshavare ska bevaka barnets intresse och förvalta barnets rättigheter. Det kan handla om allt från tandläkarbesök till bankärenden. Man behöver inte ta något ansvar för omsorgen. Den får barnen hos oss.

Det säger Marie Danielsson som är socialsekreterare på Säffle kommun och arbetar på Grändens HVB (hem för vård och boende) där det i dag bor 28 ensamkommande flyktingbarn.

– Från början var det betydligt färre barn men efter händelseutvecklingen i världen har det kommit fler och fler. Nu har vi också fått hit de två första flickorna, berättar Agneta Pettersson som är enhetschef på Gränden.

Fast punkt i tillvaron

I dag är det ett tiotal Säfflebor som engagerat sig som god man och särskilt förordnad vårdnadshavare för barnen. Men det behövs fler och därför genomförs nu en kampanj med syfte att rekrytera ännu fler.

– Det är ett uppdrag lämpligt för den som vill göra en betydelsefull insats för en ung människa som behöver allt stöd. Man ska fungera som en fast punkt i barnets tillvaro och vara ett stöd i vardagsfrågor, förklarar Marie Danielsson.

Längtar efter familjen

Agneta Pettersson berättar om hur Gränden präglas av framtidstro och optimismen.

– Barnen brottas med en svår längtan efter sina familjer. Men de här barnen är överlevare, de utstrålar en underbar vilja att gå vidare, att lära sig språket, studera och bli integrerade i vårt samhälle. Jag kan lova att den som engagerar sig för de här barnen kommer att få uppleva mycket glädje, kärlek och samhörighet, säger Agneta Pettersson.

Vad krävs för att få bli god man och särskilt förordnad vårdnadshavare?

– Man utses av överförmyndare och det enda som krävs formellt är att man inte är belastad brottsligt och socialt eller hos kronofogden, säger Marie Danielsson.

Vad krävs rent praktiskt av den som tar uppdraget?

– Man ska naturligtvis ha ett genuint intresse, både av att hjälpa till och att umgås med barn och ungdomar. Tidsmässigt kan det formellt kanske handla om tio timmars arbete i månaden men det är naturligtvis individuellt hur mycket tid man lägger ner. För många av de Säfflebor som redan är engagerade har Gränden blivit en träffpunkt där man regelbundet tittar in för en fika eller att kolla läget.

Vilket stöd får man från er?

– Precis allt stöd som behövs. Det är vi som har huvudansvaret för boende och omsorg. Vi har regelbundna möten och träffar och Gränden är bemannat dygnet runt, säger Agneta Pettersson.

På onsdag bjuder Säffle kommun och Gränden in till en informationsträff i ärendet då bland annat den välkände Säffleprofilen Börje Gustavsson kommer att berätta om hur det är att vara god man och särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn.