2015-09-10 06:00

2015-09-10 06:00

"Det handlar om arbetstillfällen"

SÄFFLE: Säffle kommun vill säkra framtida sysselsättning

Att skifta ägare i ett företag eller lämna över till nästa generation är en process som kräver tid och kunskap.
Kommunen och näringslivsenheten gör nu en satsning för att underlätta för företagen i Säffle och därmed trygga sysselsättning.

Säffle kommun genomförde redan förra året en informationsträff med samma syfte.

Efter bra respons och intresse efter fjolåret så är det nu dags för en ny upplaga på onsdag i nästa vecka.

Den grundläggande målsättningen med informationskampanjen handlar om att på kort- och framför allt lång sikt trygga företags fortlevnad och därmed också säkra sysselsättning i kommunen.

– Det är faktiskt precis så, vi måste göra allt vi kan för att bibehålla vårt näringsliv och på så sätt säkra arbetstillfällen i kommunen, säger näringslivschefen Pia Proper.

”Börja om från noll”

Många företag i Säffle, i synnerhet de små aktörerna, riskerar att försvinna när en ägare går i pension eller kanske går vidare till något annat.

– Vi har väldigt många enmansföretag i Säffle och många av dessa går dessvärre i graven. Samtidigt kör vi starta eget-kurser där man ska börja om från noll och försöka nå ut på marknaden, säger Bengt Larsson, som är landsbygdsutvecklare på näringslivsenheten.

– Man skulle önska att vi bättre kunde matcha dessa mot varandra, säger näringslivsutvecklaren Pia Proper.

Informationsträffen på Futurum arrangeras i samarbete med flera andra aktörer, ALMI Företagspartner och Företagarna i Värmland bland annat.

Lång process

Ett antal föreläsare kommer att finnas på plats. Anna Hedberg, regionchef på Företagarna i Värmland, Christina Nyström från ALMI och affärsrådgivaren Grant Thornton för att nämna några.

En av punkterna på programmet har titeln Fallgropar att undvika vid köp och försäljning. Och att fallgropar finns, både vid försäljningar och generationsskiften, det verkar tydligt.

– Det finns en hel del som kan gå åt skogen om man inte tänker till. Vi vill att man i god tid ska börja planera för framtiden, en sådan här process kan ta lång tid, säger Bengt Larsson.

Anders Anstrin som är utvecklingsstrateg på näringslivsenheten anser att det definitivt finns ett behov av att informera och lyfta blickarna på många företagare i Säffle kommun.

– Vi har många företag som funnits länge och de vill vi ha kvar. Det handlar om företag med anställda och en upparbetad kundstock. Det är jätteviktigt att vi gör vad vi kan för att vårda både kunderna och personalen, säger Anders Anstrin.

Säffle kommun genomförde redan förra året en informationsträff med samma syfte.

Efter bra respons och intresse efter fjolåret så är det nu dags för en ny upplaga på onsdag i nästa vecka.

Den grundläggande målsättningen med informationskampanjen handlar om att på kort- och framför allt lång sikt trygga företags fortlevnad och därmed också säkra sysselsättning i kommunen.

– Det är faktiskt precis så, vi måste göra allt vi kan för att bibehålla vårt näringsliv och på så sätt säkra arbetstillfällen i kommunen, säger näringslivschefen Pia Proper.

”Börja om från noll”

Många företag i Säffle, i synnerhet de små aktörerna, riskerar att försvinna när en ägare går i pension eller kanske går vidare till något annat.

– Vi har väldigt många enmansföretag i Säffle och många av dessa går dessvärre i graven. Samtidigt kör vi starta eget-kurser där man ska börja om från noll och försöka nå ut på marknaden, säger Bengt Larsson, som är landsbygdsutvecklare på näringslivsenheten.

– Man skulle önska att vi bättre kunde matcha dessa mot varandra, säger näringslivsutvecklaren Pia Proper.

Informationsträffen på Futurum arrangeras i samarbete med flera andra aktörer, ALMI Företagspartner och Företagarna i Värmland bland annat.

Lång process

Ett antal föreläsare kommer att finnas på plats. Anna Hedberg, regionchef på Företagarna i Värmland, Christina Nyström från ALMI och affärsrådgivaren Grant Thornton för att nämna några.

En av punkterna på programmet har titeln Fallgropar att undvika vid köp och försäljning. Och att fallgropar finns, både vid försäljningar och generationsskiften, det verkar tydligt.

– Det finns en hel del som kan gå åt skogen om man inte tänker till. Vi vill att man i god tid ska börja planera för framtiden, en sådan här process kan ta lång tid, säger Bengt Larsson.

Anders Anstrin som är utvecklingsstrateg på näringslivsenheten anser att det definitivt finns ett behov av att informera och lyfta blickarna på många företagare i Säffle kommun.

– Vi har många företag som funnits länge och de vill vi ha kvar. Det handlar om företag med anställda och en upparbetad kundstock. Det är jätteviktigt att vi gör vad vi kan för att vårda både kunderna och personalen, säger Anders Anstrin.