2015-09-08 14:37

2015-09-08 14:37

SD-politiker överklagar beslut om härbärgesstöd till förvaltningsrätten

SÄFFLE: "Kommunstyrelsen bryter mot lagen"

Sverigedemokraterna Mathias Gyllensteen Söderström och Billy Johansson överklagar kommunstyrelsens beslut om att bevilja Centrumkyrkan det föreningsstöd som ska gå till härbärge för EU-migranter. Man menar att kommunstyrelsen bland annat bryter mot kommunallagen.

Det var i augusti i år som kommunstyrelsen beslutade att Centrumkyrkan skulle få 120 000 kronor i ett särskilt föreningsstöd. Pengarna skulle användas till att täcka hyreskostnaderna för de lägenheter som kyrkan hyr av Säfflebostäder, som härbärge för EU-migranter i kommunen.

– Säffle är en liten ort och har aldrig tidigare behövt ett härbärge och det är föga troligt en kommunal angelägenhet att finansiera sådan verksamhet med kommunala medel, skriver politikerna i överklagan till förvaltningsrätten i Karlstad.

”Bristfällig information”

Säfflepolitikerna anser att kommunstyrelsen i Säffle bryter mot likställighetsprincipen i kommunallagen och att kommunstyrelsen använder Centrumkyrkan som ”täckmantel” för att kunna betala ut pengarna man behöver för att finansiera ett härbärge avsett för EU-migranterna.

I överklagan skriver politikerna att de önskar att rätten ska göra en laglighetsprövning på det beslut som kommunstyrelsen fattat. Man vill också få klargjort vilka kriterier som måste uppfyllas för att kunna motta ett föreningsstöd i Säffle, då SD-politikerna menar att informationen om detta i Säffle varit mycket bristfällig.

Överklagan diariefördes vid förvaltningsrätten i Karlstad i dag, den 8 september och skickades in av Mathias Gyllensteen Söderström och Billy Johansson den 31 augusti.

Det var i augusti i år som kommunstyrelsen beslutade att Centrumkyrkan skulle få 120 000 kronor i ett särskilt föreningsstöd. Pengarna skulle användas till att täcka hyreskostnaderna för de lägenheter som kyrkan hyr av Säfflebostäder, som härbärge för EU-migranter i kommunen.

– Säffle är en liten ort och har aldrig tidigare behövt ett härbärge och det är föga troligt en kommunal angelägenhet att finansiera sådan verksamhet med kommunala medel, skriver politikerna i överklagan till förvaltningsrätten i Karlstad.

”Bristfällig information”

Säfflepolitikerna anser att kommunstyrelsen i Säffle bryter mot likställighetsprincipen i kommunallagen och att kommunstyrelsen använder Centrumkyrkan som ”täckmantel” för att kunna betala ut pengarna man behöver för att finansiera ett härbärge avsett för EU-migranterna.

I överklagan skriver politikerna att de önskar att rätten ska göra en laglighetsprövning på det beslut som kommunstyrelsen fattat. Man vill också få klargjort vilka kriterier som måste uppfyllas för att kunna motta ett föreningsstöd i Säffle, då SD-politikerna menar att informationen om detta i Säffle varit mycket bristfällig.

Överklagan diariefördes vid förvaltningsrätten i Karlstad i dag, den 8 september och skickades in av Mathias Gyllensteen Söderström och Billy Johansson den 31 augusti.