2015-09-08 13:13

2015-09-08 13:13

Belönas för Säffle Pride

SÄFFLE: Promotorerna får Säffle Guld-Ess

På fredagskvällen tilldelades Promotorerna utmärkelsen Säffle Guld-Ess av näringslivsenheten i Säffle kommun.

Motiveringen lyder: ”Promotorerna har på ett imponerande sätt spridit sin regnbågsfärgade vision om 'Ett öppnare Säffle' där alla kan känna sig välkomna och vara sig själva utan att känna sig rädda. Föreningen har visat stor driftighet och professionalism i sitt arrangörskap, vilket resulterade i en rekordstor uppslutning längs Säffles gator som gav eko långt utanför Säffles gränser. Promotorerna har genom sitt engagemang spridit en positiv bild av Säffle kommun. En bild som präglas av strävan efter respekt, tolerans och jämlikhet.”

Motiveringen lyder: ”Promotorerna har på ett imponerande sätt spridit sin regnbågsfärgade vision om 'Ett öppnare Säffle' där alla kan känna sig välkomna och vara sig själva utan att känna sig rädda. Föreningen har visat stor driftighet och professionalism i sitt arrangörskap, vilket resulterade i en rekordstor uppslutning längs Säffles gator som gav eko långt utanför Säffles gränser. Promotorerna har genom sitt engagemang spridit en positiv bild av Säffle kommun. En bild som präglas av strävan efter respekt, tolerans och jämlikhet.”