2015-09-07 16:43

2015-09-07 16:43

Lokalt initiativ ska hjälpa flyktingar

SÄFFLE: Kompisarna anordnar manifestation på Stortorget

Medlemmarna i Kompisarna kände att de ville göra något för att bidra med hjälp till den flyktingkris som råder.
Därför anordnar de en manifestation på Stortorget på torsdag.

– Vi kände att vi gör det här som medmänniskor. Vi kan inte bara sitta hemma och tycka att allt är hemskt, vi kan göra något, säger Jörgen Nordmarker som är en av initiativtagarna till manifestationen.

Huvudsyftet med manifestationen som bandet Kompisarna har tagit initiativ till är att samla in pengar till den rådande flyktingkrisen.

Men manifestationen har också ett symboliskt syfte eftersom den ger Säffleborna möjlighet att enas och ta ställning.

– Jag vill ha en bekräftelse på att vi är goda och jag tror att folk ställer upp om det behövs. Vi vill göra något tillsammans som sträcker sig över kommungränserna, säger Jörgen Nordmarker.

Insamling

Det gick snabbt från idé till handling.

I helgen kläcktes idén och på måndagen var planeringen redan i full gång.

– Vi gör det så fort och så gott vi kan. Jag tror inte att det behöver vara helt perfekt bara vi gör något tillsammans, säger Jörgen Nordmarker.

På torsdag kväll kommer Kompisarna att bjuda på en del musik och tanken är även att det ska vara en del inslag från gästartister.

Det kommer också att framföras några tal.

I samband med manifestationen kommer det att samlas in pengar till Röda korsets arbete för att hjälpa människor på flykt.

En tanke är att alla som vill ska ta med sig en eller flera marschaller till torget. Dessa ska tändas och lysa på klagomuren.

– Vi vill att så många som möjligt kommer ut. Vi vill visa att här i trygga Säffle har vi ett hjärta som sträcker sig utanför kommungränsen, säger Jörgen Nordmarker.

– Vi kände att vi gör det här som medmänniskor. Vi kan inte bara sitta hemma och tycka att allt är hemskt, vi kan göra något, säger Jörgen Nordmarker som är en av initiativtagarna till manifestationen.

Huvudsyftet med manifestationen som bandet Kompisarna har tagit initiativ till är att samla in pengar till den rådande flyktingkrisen.

Men manifestationen har också ett symboliskt syfte eftersom den ger Säffleborna möjlighet att enas och ta ställning.

– Jag vill ha en bekräftelse på att vi är goda och jag tror att folk ställer upp om det behövs. Vi vill göra något tillsammans som sträcker sig över kommungränserna, säger Jörgen Nordmarker.

Insamling

Det gick snabbt från idé till handling.

I helgen kläcktes idén och på måndagen var planeringen redan i full gång.

– Vi gör det så fort och så gott vi kan. Jag tror inte att det behöver vara helt perfekt bara vi gör något tillsammans, säger Jörgen Nordmarker.

På torsdag kväll kommer Kompisarna att bjuda på en del musik och tanken är även att det ska vara en del inslag från gästartister.

Det kommer också att framföras några tal.

I samband med manifestationen kommer det att samlas in pengar till Röda korsets arbete för att hjälpa människor på flykt.

En tanke är att alla som vill ska ta med sig en eller flera marschaller till torget. Dessa ska tändas och lysa på klagomuren.

– Vi vill att så många som möjligt kommer ut. Vi vill visa att här i trygga Säffle har vi ett hjärta som sträcker sig utanför kommungränsen, säger Jörgen Nordmarker.