2015-09-07 11:58

2015-09-07 13:33

Ännu en lyckad Skördefest

Skördefesten på Värmlandsnäs är ett av Säffles allra största publika arrangemang. Även detta år strömmade Säfflebor och mer långväga gäster till de många mysiga stationerna i stora skaror.