2015-09-05 06:00

2015-09-05 06:00

Teknikcollege dött och begravet?

SÄFFLE: Gymnasiesamarbete formellt avslutat

Hösten 2011 så var allt positivt. Teknikcollege Säffle-Åmål invigdes, industrin backade upp och framtiden såg minst sagt ljus ut.
Nu har Åmål beslutat om ett eget teknikprogram, ett beslut som är spiken i kistan för samarbetet.

Samarbetet mellan gymnasieskolorna i Säffle och Åmål kan i dag beskrivas som mer eller mindre obefintligt.

Det var annat ljud i skällan för fyra år sedan. 1 oktober 2011 så hölls en högtidlig ceremoni i Åmål där kommunerna, och de bägge gymnasieskolorna gemensamt certifierades som Teknikcollege Säffle-Åmål.

Ord som ”framgång”, ”samarbete”, ”kvalitetsstämpel” och ”lokalt lärande” användes av politiker och företrädare för industrin.

I dag så står det klart att den kommunövergripande satsningen inte alls har blivit den succé som det var tänkt. Faktum är att samarbetet från och med den här hösten är ett helt passerat kapitel i Säffle och Åmål.

Spiken i kistan blev Åmåls beslut att starta ett eget teknikprogram redan från detta läsår. Ett beslut som innebär att Säffle och Åmål får dubbletter när det gäller inriktningar och därmed bryter kommunerna mot de kriterier som legat till grund för certifieringen.

Dag Rogne, kommunstyrelsens ordförande i Säffle, har viss förståelse för att Åmål tar det här steget för att bredda sitt utbud. Även Herrgårdsgymnasiet försöker för närvarande ändra profil och få in mer teoretiska utbildningar i sin verksamhet. Något som Säffle-Tidningen tidigare har berättat om.

Rogne ser det dock som beklagligt att styrgruppen för Teknikcollege inte har fått någon som helst förhandsinformation om Åmåls planer och beslut.

– Det här har skett helt utan styrgruppens kännedom som nu ställs inför fullbordat faktum. Jag kan till viss del ha respekt för hur man resonerar i Åmål men processen har varit bristfällig, det kan jag tycka.

”Tröttnat på oss”

Dag Rogne ser den senaste fyraårsperioden som misslyckad i vissa avseenden. Han tycker att politikerna och skolledarna borde ha kunnat uträtta mer för att möta upp de insatser som faktiskt har gjorts ifrån de lokala industrierna.

– Vitsen med Teknikcollege är ju kopplingen till industrin. Att eleverna ska få insyn genom praktikplatser och sommarjobb. Industrin har verkligen lagt ner ett stort ideellt arbete och känslan är väl att man har tröttnat lite grann på oss kommunpolitiker, säger han.

Trots allt så hoppas han att Herrgårdsgymnasiet ska kunna ta sig vidare på ett bra sätt. Att kopplingen till industrin lokalt ska kunna behållas och utvecklas.

– Vi håller på att ta ett omtag på gymnasieskolan nu och vi har starka sidor som vi ska bygga vidare på.

Hur ser du på framtiden för ett Teknikcollege i Säffle?

– Vi måste vara positiva och detta kan ju ge oss en större frihet. Vi ska fortsätta arbeta tillsammans med industrin och förhoppningsvis kan vi behålla teknikcollege i Säffle, säger Dag Rogne.

Åmåls kommun har även formellt sagt upp det tidigare gymnasieavtalet som funnits på papperet mellan Säffle och Åmål.

Detta agerande har dock ingen påtaglig betydelse. I det gymnasieavtal som finns mellan Värmlands kommuner ingår även Åmål sedan tidigare.

Samarbetet mellan gymnasieskolorna i Säffle och Åmål kan i dag beskrivas som mer eller mindre obefintligt.

Det var annat ljud i skällan för fyra år sedan. 1 oktober 2011 så hölls en högtidlig ceremoni i Åmål där kommunerna, och de bägge gymnasieskolorna gemensamt certifierades som Teknikcollege Säffle-Åmål.

Ord som ”framgång”, ”samarbete”, ”kvalitetsstämpel” och ”lokalt lärande” användes av politiker och företrädare för industrin.

I dag så står det klart att den kommunövergripande satsningen inte alls har blivit den succé som det var tänkt. Faktum är att samarbetet från och med den här hösten är ett helt passerat kapitel i Säffle och Åmål.

Spiken i kistan blev Åmåls beslut att starta ett eget teknikprogram redan från detta läsår. Ett beslut som innebär att Säffle och Åmål får dubbletter när det gäller inriktningar och därmed bryter kommunerna mot de kriterier som legat till grund för certifieringen.

Dag Rogne, kommunstyrelsens ordförande i Säffle, har viss förståelse för att Åmål tar det här steget för att bredda sitt utbud. Även Herrgårdsgymnasiet försöker för närvarande ändra profil och få in mer teoretiska utbildningar i sin verksamhet. Något som Säffle-Tidningen tidigare har berättat om.

Rogne ser det dock som beklagligt att styrgruppen för Teknikcollege inte har fått någon som helst förhandsinformation om Åmåls planer och beslut.

– Det här har skett helt utan styrgruppens kännedom som nu ställs inför fullbordat faktum. Jag kan till viss del ha respekt för hur man resonerar i Åmål men processen har varit bristfällig, det kan jag tycka.

”Tröttnat på oss”

Dag Rogne ser den senaste fyraårsperioden som misslyckad i vissa avseenden. Han tycker att politikerna och skolledarna borde ha kunnat uträtta mer för att möta upp de insatser som faktiskt har gjorts ifrån de lokala industrierna.

– Vitsen med Teknikcollege är ju kopplingen till industrin. Att eleverna ska få insyn genom praktikplatser och sommarjobb. Industrin har verkligen lagt ner ett stort ideellt arbete och känslan är väl att man har tröttnat lite grann på oss kommunpolitiker, säger han.

Trots allt så hoppas han att Herrgårdsgymnasiet ska kunna ta sig vidare på ett bra sätt. Att kopplingen till industrin lokalt ska kunna behållas och utvecklas.

– Vi håller på att ta ett omtag på gymnasieskolan nu och vi har starka sidor som vi ska bygga vidare på.

Hur ser du på framtiden för ett Teknikcollege i Säffle?

– Vi måste vara positiva och detta kan ju ge oss en större frihet. Vi ska fortsätta arbeta tillsammans med industrin och förhoppningsvis kan vi behålla teknikcollege i Säffle, säger Dag Rogne.

Åmåls kommun har även formellt sagt upp det tidigare gymnasieavtalet som funnits på papperet mellan Säffle och Åmål.

Detta agerande har dock ingen påtaglig betydelse. I det gymnasieavtal som finns mellan Värmlands kommuner ingår även Åmål sedan tidigare.

Teknikcollege

Konceptet Teknikcollege initierades 2004 av Industrirådet.

Syftet är att underlätta för industriellt tillväxt och förse industrin med nya medarbetare med hög teknisk kompetens.

Certifieringen som Teknikcollege ger en utbildning en kvalitetsstämpel.

I dag finns omkring 150 Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare runt om i hela Sverige.

Källa: Teknikcollege.se