2015-09-05 06:00

2015-09-05 06:00

Seniorer mister tränare

SÄFFLE: Gör skrivelse till kommunen

Under sex års tid har ett 100-tal seniorer tränat styrketräning, varje tisdag och torsdag, under Stig Karlssons ledning, men nu slutar deras omtyckte tränare i Säffle.
– Vi är lite ställda, han är en uppskattad coach och ett ovärderligt stöd för oss seniorer, säger Jörgen Sundin.

Orsaken till att Stig väljer att sluta i Säffle, och i stället satsa i Åmål, är en långvarig missbelåtenhet då han i flera år haft samarbetsproblem med kommunen, som inte svarat på hans skrivelser. Stig berättar att det var på kommunens initiativ som seniorträningen på Tegnér en gång startade för sex år sedan. Första året fungerade väldigt bra, men efter det har det blivit allt svårare att få något gehör.

– Jag har nått vägs ände, och det är svårt att motivera när man inte får den respons som man vill ha, säger Stig.

Vädjar om lösning

Jörgen Sundin berättar att Stig under alla år har varit en stor tillgång för seniorerna, och han har hjälpt dem tillrätta med sin träning. Så självklart är seniorerna ledsna och besvikna över att mista sin tränare och coach. Han har varit den gemensamma nämnaren i den hela, och de tror att om inte Stig finns kvar så kommer antalet seniorer snart att minska. De vill absolut inte mista Stig, och tycker att han borde uppskattas mer av kommunen.

Seniorerna kommer därför skicka in en skrivelse med namnunderskrifter till kommunen under veckan, med en vädjan att de finner en lösning så att Stig kan stanna hos dem.

Lennart Westerlind finns på plats och tränar när ST hälsar på och han är en av dem som vet hur viktigt det är att hålla i gång.

– Stig är en eldsjäl och betyder så mycket för oss här, säger Lennart som är förtvivlad över att Stig ska sluta.

Viktiga kunskaper

Jörgen menar också att Stigs kunskaper och kännedom om maskinerna är viktig för seniorerna, framför allt för de som är nya. Han hjälper dem och visar dem hur de ska träna för att träna rätt. Jörgen menar då att om Stig slutar, så finns ingen som kan visa de nya hur det går till.

– Vore det bara för de som är här och tränar så skulle jag aldrig ge mig härifrån, avslutar Stig.

Orsaken till att Stig väljer att sluta i Säffle, och i stället satsa i Åmål, är en långvarig missbelåtenhet då han i flera år haft samarbetsproblem med kommunen, som inte svarat på hans skrivelser. Stig berättar att det var på kommunens initiativ som seniorträningen på Tegnér en gång startade för sex år sedan. Första året fungerade väldigt bra, men efter det har det blivit allt svårare att få något gehör.

– Jag har nått vägs ände, och det är svårt att motivera när man inte får den respons som man vill ha, säger Stig.

Vädjar om lösning

Jörgen Sundin berättar att Stig under alla år har varit en stor tillgång för seniorerna, och han har hjälpt dem tillrätta med sin träning. Så självklart är seniorerna ledsna och besvikna över att mista sin tränare och coach. Han har varit den gemensamma nämnaren i den hela, och de tror att om inte Stig finns kvar så kommer antalet seniorer snart att minska. De vill absolut inte mista Stig, och tycker att han borde uppskattas mer av kommunen.

Seniorerna kommer därför skicka in en skrivelse med namnunderskrifter till kommunen under veckan, med en vädjan att de finner en lösning så att Stig kan stanna hos dem.

Lennart Westerlind finns på plats och tränar när ST hälsar på och han är en av dem som vet hur viktigt det är att hålla i gång.

– Stig är en eldsjäl och betyder så mycket för oss här, säger Lennart som är förtvivlad över att Stig ska sluta.

Viktiga kunskaper

Jörgen menar också att Stigs kunskaper och kännedom om maskinerna är viktig för seniorerna, framför allt för de som är nya. Han hjälper dem och visar dem hur de ska träna för att träna rätt. Jörgen menar då att om Stig slutar, så finns ingen som kan visa de nya hur det går till.

– Vore det bara för de som är här och tränar så skulle jag aldrig ge mig härifrån, avslutar Stig.