2015-09-05 06:00

2015-09-05 06:00

Flodkräftan är fortfarande hotad

SÄFFLE: Nytt projekt ska rädda flodkräftan i Värmland

Värmland har stor betydelse för flodkräftans framtid i Mellan-Sverige.
Nu sjösätter länsstyrelsen en ny förvaltningsplan med ett klart syfte – spridningen av kräftpest ska begränsas och flodkräftan ska stärkas.

Flodkräftorna är utspridda över Värmland inom i huvudsak 13 mindre avrinningsområden. Dessa kräftbestånd hyser omkring 65 procent av bestånden och det är framför allt i dessa områden som länsstyrelsen nu kommer att lägga sitt fokus.

Utvecklingen för flodkräftan har varit anmärkningsvärd under 1900-talet. 30 000 bestånd fanns runt om i landet för drygt 100 år sedan men sedan det första kräftpestutbrottet 1907 så har bestånd efter bestånd slagit ut.

I dag handlar det om färre än 1000 bestånd i landet.

Karin Enfjäll är biolog på länsstyrelsen och hon beskriver situationen som allvarlig men inte bortom räddning.

– Flodkräftan är en av de arter som uppvisar sämst utveckling, det minskar väldigt snabbt. Samtidigt så finns det ändå ganska bra möjligheter att få tillbaka goda och fiskbara bestånd, säger hon.

Den nya förvaltningsplanen kommer ge möjligheter att bilda skyddsområden i Värmland. Inom de olika skyddsområden så byggs det upp regelverk för hantering av signalkräftor, fisk, redskap och båtar som flyttas mellan olika vatten inom avrinningsområdet.

– Det handlar mycket om information och att vi från länsstyrelsen måste jobba tätt ihop med fiskerättsägare och de människor som bor i områdena. Vi har ett gemensamt ansvar för att förhindra fortsatt spridning av signalkräftor och kräftpest.

Förvaltningsplanen innehåller även riktade åtgärder för flodkräftans överlevnad och förhoppningsvis också tillväxt.

Restaurering av livsmiljöer, stödutplanteringar och återintroduktion i vatten som är fria från kräftpest finns med i planen.

– Vi har en betydande del av totalpopulationen om vi ser till Mellan-Sverige, så att vi lyckas med det här i Värmland är viktigt, helt klart, säger Karin Enfjäll.

Så sent som för ett år sedan så drabbades Gravälven i Långserud av utbrott. Någon eller några hade satt ut signalkräftor i avrinningsområdet och kräftpest konstaterades efter provtagning.

För närvarande så finns det dessbättre inga aktuella utbrott registrerade.

– Vi har precis haft ett provfiske nu i veckan det är ingen kräftpest bekräftad som det verkar, säger Karin Enfjäll.

Flodkräftorna är utspridda över Värmland inom i huvudsak 13 mindre avrinningsområden. Dessa kräftbestånd hyser omkring 65 procent av bestånden och det är framför allt i dessa områden som länsstyrelsen nu kommer att lägga sitt fokus.

Utvecklingen för flodkräftan har varit anmärkningsvärd under 1900-talet. 30 000 bestånd fanns runt om i landet för drygt 100 år sedan men sedan det första kräftpestutbrottet 1907 så har bestånd efter bestånd slagit ut.

I dag handlar det om färre än 1000 bestånd i landet.

Karin Enfjäll är biolog på länsstyrelsen och hon beskriver situationen som allvarlig men inte bortom räddning.

– Flodkräftan är en av de arter som uppvisar sämst utveckling, det minskar väldigt snabbt. Samtidigt så finns det ändå ganska bra möjligheter att få tillbaka goda och fiskbara bestånd, säger hon.

Den nya förvaltningsplanen kommer ge möjligheter att bilda skyddsområden i Värmland. Inom de olika skyddsområden så byggs det upp regelverk för hantering av signalkräftor, fisk, redskap och båtar som flyttas mellan olika vatten inom avrinningsområdet.

– Det handlar mycket om information och att vi från länsstyrelsen måste jobba tätt ihop med fiskerättsägare och de människor som bor i områdena. Vi har ett gemensamt ansvar för att förhindra fortsatt spridning av signalkräftor och kräftpest.

Förvaltningsplanen innehåller även riktade åtgärder för flodkräftans överlevnad och förhoppningsvis också tillväxt.

Restaurering av livsmiljöer, stödutplanteringar och återintroduktion i vatten som är fria från kräftpest finns med i planen.

– Vi har en betydande del av totalpopulationen om vi ser till Mellan-Sverige, så att vi lyckas med det här i Värmland är viktigt, helt klart, säger Karin Enfjäll.

Så sent som för ett år sedan så drabbades Gravälven i Långserud av utbrott. Någon eller några hade satt ut signalkräftor i avrinningsområdet och kräftpest konstaterades efter provtagning.

För närvarande så finns det dessbättre inga aktuella utbrott registrerade.

– Vi har precis haft ett provfiske nu i veckan det är ingen kräftpest bekräftad som det verkar, säger Karin Enfjäll.