2015-09-04 18:15

2015-09-04 18:15

Tom lokal blir Säffles första "moské"

SÄFFLE: Säfflebostäder säljer lokal till Skandinaviska sunnistiftelsen

Säfflebostäder säljer en tom lokal till Skandinaviska sunnistiftelsen i Göteborg. Lokalen kommer öppnas upp som en föreningslokal för alla muslimer i Säffle.

Det handlar om en förhållandevis stor lokal på Industrigatan som i nuläget står helt tom.

Köpare är Skandinaviska sunnistiftelsen i Göteborg som betalar 1,5 miljoner kronor. Det är Somaliska föreningen i Säffle som kommer att ansvara för lokalen. Somaliska föreningen håller i dag till i en betydligt mindre lokal där inte tillräckligt många människor får plats.

Markus Bäckström (C) är styrelseordförande i Säfflebostäder och ledamot i kommunfullmäktige. Han ser försäljningen som enbart positiv av flera skäl.

Dels så har Säbo kunnat bli av med en lokal som man längre inte har bruk för. Framför allt så tror han att dock den kan bli en viktig träffpunkt för muslimer i kommunen.

– Som jag förstår det så är lokalen inte till enbart för den Somaliska föreningen utan det kommer finnas en öppenhet för alla muslimer i Säffle. Det har talats om föreningsverksamhet av olika slag, idrottsaktiviteter och firande av muslimska högtider, säger han.

Senaste tillträdesdagen är sista november. Enligt Markus Bäckström så kommer det sannolikt att bli en gradvis inflyttning under hösten allteftersom lokalen renoveras och byggs om invändigt. Det finns inga planer på att byggnaden ska ändras utvändigt.

– Just nu känns det här väldigt positivt och jag hoppas och tror att det kan bidra till en bra utveckling och större förståelse i Säffle, säger Markus Bäckström.

Det handlar om en förhållandevis stor lokal på Industrigatan som i nuläget står helt tom.

Köpare är Skandinaviska sunnistiftelsen i Göteborg som betalar 1,5 miljoner kronor. Det är Somaliska föreningen i Säffle som kommer att ansvara för lokalen. Somaliska föreningen håller i dag till i en betydligt mindre lokal där inte tillräckligt många människor får plats.

Markus Bäckström (C) är styrelseordförande i Säfflebostäder och ledamot i kommunfullmäktige. Han ser försäljningen som enbart positiv av flera skäl.

Dels så har Säbo kunnat bli av med en lokal som man längre inte har bruk för. Framför allt så tror han att dock den kan bli en viktig träffpunkt för muslimer i kommunen.

– Som jag förstår det så är lokalen inte till enbart för den Somaliska föreningen utan det kommer finnas en öppenhet för alla muslimer i Säffle. Det har talats om föreningsverksamhet av olika slag, idrottsaktiviteter och firande av muslimska högtider, säger han.

Senaste tillträdesdagen är sista november. Enligt Markus Bäckström så kommer det sannolikt att bli en gradvis inflyttning under hösten allteftersom lokalen renoveras och byggs om invändigt. Det finns inga planer på att byggnaden ska ändras utvändigt.

– Just nu känns det här väldigt positivt och jag hoppas och tror att det kan bidra till en bra utveckling och större förståelse i Säffle, säger Markus Bäckström.