2015-09-04 13:25

2015-09-04 13:25

"Hoppas det har lossnat"

SÄFFLE: Första tomterna sålda i Brännsvall

Under flera år så var intresset för villatomterna inom Brännsvalls-området iskallt.
I våras sänktes tomtpriserna kraftigt och kanske har detta nu fått effekt.
Två tomter har nyligen sålts och fler intressenter finns.

Det har inte varit någon rusning direkt. När elva villatomter i området Brännsvall lades ut till försäljning under 2011 så hände inte mycket alls.

Det fanns ett antal intressenter men inga kontakter ledde vidare till någon försäljning.

2014 så påbörjades en utredning om det fanns möjligheter att sänka priset från den ursprungliga nivån 325 000 kronor och i våras så kom också ett politiskt beslut om att kraftigt sänka försäljningspriset.

125 000 kronor plus kostnad för VA-anslutning är i dag prisbilden, en nivå som åtminstone ligger i närheten av Säffle kommuns enhetspris för tomter.

Under sommaren så har det också visat sig att prissänkningen tycks ha haft effekt. Intresset har ökat igen och tidigare den här veckan så genomfördes de första försäljningarna.

Det handlar om två villatomter och KS-ordförande Dag Rogne är nöjd med hur situationen har utvecklat sig efter det att tomtpriserna mer än halverades.

– Det känns självklart bra om det nu har lossnat och att det verkar finnas en efterfrågan. Den lägre prisnivån är säkert en bidragande orsak till detta, säger Rogne.

Björn Widell är fastighetsstrateg på Säffle kommun. Han har känslan och förhoppningen om att den första försäljningen ska följas av betydligt fler.

– Redan när det blev känt att en prissänkning var på gång så hörde flera stycken av sig till oss. Nu har vi har just handlat upp en mäklartjänst och ska sätta oss ner och bestämma hur vi ska gå vidare, säger han.

Enligt Björn Widell så har de första två tomterna köpts av samma köpare med planen att bygga en fastighet på den totala ytan. Köparna som är Säfflebor har nu två år på sig att påbörja byggnation på tomterna.

Det har inte varit någon rusning direkt. När elva villatomter i området Brännsvall lades ut till försäljning under 2011 så hände inte mycket alls.

Det fanns ett antal intressenter men inga kontakter ledde vidare till någon försäljning.

2014 så påbörjades en utredning om det fanns möjligheter att sänka priset från den ursprungliga nivån 325 000 kronor och i våras så kom också ett politiskt beslut om att kraftigt sänka försäljningspriset.

125 000 kronor plus kostnad för VA-anslutning är i dag prisbilden, en nivå som åtminstone ligger i närheten av Säffle kommuns enhetspris för tomter.

Under sommaren så har det också visat sig att prissänkningen tycks ha haft effekt. Intresset har ökat igen och tidigare den här veckan så genomfördes de första försäljningarna.

Det handlar om två villatomter och KS-ordförande Dag Rogne är nöjd med hur situationen har utvecklat sig efter det att tomtpriserna mer än halverades.

– Det känns självklart bra om det nu har lossnat och att det verkar finnas en efterfrågan. Den lägre prisnivån är säkert en bidragande orsak till detta, säger Rogne.

Björn Widell är fastighetsstrateg på Säffle kommun. Han har känslan och förhoppningen om att den första försäljningen ska följas av betydligt fler.

– Redan när det blev känt att en prissänkning var på gång så hörde flera stycken av sig till oss. Nu har vi har just handlat upp en mäklartjänst och ska sätta oss ner och bestämma hur vi ska gå vidare, säger han.

Enligt Björn Widell så har de första två tomterna köpts av samma köpare med planen att bygga en fastighet på den totala ytan. Köparna som är Säfflebor har nu två år på sig att påbörja byggnation på tomterna.