2015-08-29 06:00

2015-08-29 06:00

Skolmiljöer ska kartläggas

SÄFFLE: Stor tillsyn av skolornas inomhusmiljö

Många svenska skolor har brister i inomhusmiljö. Dålig städning och bristande ventilation kan ge allvarliga hälsoproblem för elever och personal.
I Säffle startar snart en omfattande kartläggning av samtliga grundskolor och gymnasiet i kommunen.

I oktober inleds arbetet med att kartlägga och hitta eventuella brister i inomhusmiljön på Säffles alla grundskolor och Herrgårdsgymnasiet.

Det var Folkhälsomyndigheten som redan förra året tog initiativet för att få med sig svenska kommuner på tåget.

Säffle kommun var inte med 2014 men nu i år så kommer alltså en heltäckande tillsyn att göras.

Eftersatt område

Anna Rangfeldt, miljö- och hälsoskyddschef i Säffle, berättar att något motsvarande projekt inte har gjorts i kommunen på många år.

– Vi känner till att det här har varit ett eftersatt område. Det har inte handlat om bristande intresse utan helt enkelt varit en resursfråga, säger Anna Rangfeldt.

I höst så är det alltså grundskolorna tillsammans med gymnasiet som kommer att kartläggas och utredas.

Nästa år så är förhoppningen, berättar Anna Rangfeldt, att man ska kunna genomföra samma tillsyn på kommunens förskolor.

– Tillsynsplanen för nästa år är inte tagen ännu. Men en önskan är ju att vi kan göra samma projekt även på förskolorna, säger hon.

Karl Eriksson är miljö- och hälsoskyddsinspektör på Säffle kommun. Han är den som praktiskt kommer att hålla i tillsynsarbetet i samarbete med Säfflebostäder som är fastighetsägare och teknik- och fritids som tillhandahåller städningen på skolorna.

Just städning och ventilation är det som det kommer att vara extra fokus på i det tillsynsarbete som inleds om en dryg månad.

– Brister när det gäller detta är två av de största orsakerna till eventuell hälsopåverkan på grund av inomhusmiljön. Vi kommer se över hur städningen utförs, vad som städas och hur ofta.

Tillsynsarbetet kommer att genomföras under oktober och november. Arbetet ska sedan utvärderas och resultatet sammanställas.

– Eventuella förbättringsåtgärder kommer att finnas med i rapporterna för varje enskild skola, säger Karl Eriksson.

I oktober inleds arbetet med att kartlägga och hitta eventuella brister i inomhusmiljön på Säffles alla grundskolor och Herrgårdsgymnasiet.

Det var Folkhälsomyndigheten som redan förra året tog initiativet för att få med sig svenska kommuner på tåget.

Säffle kommun var inte med 2014 men nu i år så kommer alltså en heltäckande tillsyn att göras.

Eftersatt område

Anna Rangfeldt, miljö- och hälsoskyddschef i Säffle, berättar att något motsvarande projekt inte har gjorts i kommunen på många år.

– Vi känner till att det här har varit ett eftersatt område. Det har inte handlat om bristande intresse utan helt enkelt varit en resursfråga, säger Anna Rangfeldt.

I höst så är det alltså grundskolorna tillsammans med gymnasiet som kommer att kartläggas och utredas.

Nästa år så är förhoppningen, berättar Anna Rangfeldt, att man ska kunna genomföra samma tillsyn på kommunens förskolor.

– Tillsynsplanen för nästa år är inte tagen ännu. Men en önskan är ju att vi kan göra samma projekt även på förskolorna, säger hon.

Karl Eriksson är miljö- och hälsoskyddsinspektör på Säffle kommun. Han är den som praktiskt kommer att hålla i tillsynsarbetet i samarbete med Säfflebostäder som är fastighetsägare och teknik- och fritids som tillhandahåller städningen på skolorna.

Just städning och ventilation är det som det kommer att vara extra fokus på i det tillsynsarbete som inleds om en dryg månad.

– Brister när det gäller detta är två av de största orsakerna till eventuell hälsopåverkan på grund av inomhusmiljön. Vi kommer se över hur städningen utförs, vad som städas och hur ofta.

Tillsynsarbetet kommer att genomföras under oktober och november. Arbetet ska sedan utvärderas och resultatet sammanställas.

– Eventuella förbättringsåtgärder kommer att finnas med i rapporterna för varje enskild skola, säger Karl Eriksson.

Projektet

Folkhälsomyndigheten startade 2014 projektet Inomhusmiljön i skolan.

Fokus i projektet är tillsyn av städning och ventilation.

I en rapport från Socialstyrelsen beskrivs skolmiljöer som extra utsatt då många personer vistas på en relativt liten yta.

 

Källa: Folkhälsomyndigheten