2015-08-27 06:00

2015-08-27 08:33

"Handlar om humanism"

SÄFFLE: Åtta partier står enade bakom beslutet

Sverigedemokraterna rasar och kallar beslutet för ”vansinnigt”.
Nu går de övriga åtta partierna enat ut och försvarar föreningsbidraget till Centrumkyrkan.
– Det handlar om humanism och vi har ett moraliskt ansvar, säger Ulrika Simonsson.

Sällan – sannolikt aldrig tidigare har ett beslut om en så, i sammanhanget, liten summa pengar väckt så starka reaktioner.

Härbärget för EU-migranter i Säffle och kommunstyrelsens föreningsbidrag till Centrumkyrkan på 120 000 kronor har lett till att Sverigedemokraterna kommit på fötter rejält.

I lördagens Säffle-Tidningen använde partiets gruppledare och KS-ledamot Billy Johansson uttryck som ”vansinne” och att tiggarna ägnar sig åt ”kriminellt beteende”. Han och partiets övriga företrädare har på ST:s Facebooksida krävt en lång rad åtgärder.

Buss- eller flygtransport tillbaks till Rumänien, lokalt tiggeriförbud i Säffle kommun och fastighetsägare och näringsidkare som gör insatser för att försvåra tiggeriet bland annat.

Nu har samtliga övriga partier i kommunfullmäktige gått ut och visat upp en enad front. Alla står bakom beslutet i kommunstyrelsen och alla tycks vara överens om att Säffle kommun har en skyldighet, inte minst moraliskt att se till så att EU-migranter som tigger får en dräglig och säker tillvaro den tid de befinner sig i Säffle.

– Det är ju ingen som väljer det här livet om det inte är absolut nödvändigt, säger kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne.

– Vi får inte glömma att det är människor vi pratar om. Vi har ett moraliskt och humanistiskt ansvar, säger Ulrika Simonsson.

– Visst är det viktigt att det arbetas på nationell nivå och i EU för att komma till rätta med det här. Men detta sker inte över en natt och vi måste göra det vi kan här i Säffle, fortsätter Ann Mlakar.

Debatten på ST:s Facebooksida har också till stor handlat om att summan på 120 000 kronor faktiskt är mycket pengar, trots att det handlar om en försvinnande liten del av kommunens totala budget.

– Det rör sig om en tiondels promille av hela budgeten, säger Miljöpartiets Magnus Larsson.

Sverigedemokraternas ståndpunkt är dock fast. Pengarna borde läggas på svenska barn, ungdomar och äldre i första hand.

Argument, som av de övriga partierna, beskrivs som klassisk Sverigedemokratisk retorik.

– De har ju ofta en tendens att ställa svaga grupper mot varandra på det här sättet. Men i det här fallet så tas pengarna ifrån kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Det är ingen annan verksamhet som drabbas av det här, säger Dag Rogne.

Att beslutet skulle väcka reaktioner hos många Säfflebor är inget som har förvånat politikerna, tvärtom.

– Det här är en ovan situation för oss i Säffle, för många är det här helt nytt och det är inte oväntat att det blir reaktioner, säger Ann Mlakar.

Sällan – sannolikt aldrig tidigare har ett beslut om en så, i sammanhanget, liten summa pengar väckt så starka reaktioner.

Härbärget för EU-migranter i Säffle och kommunstyrelsens föreningsbidrag till Centrumkyrkan på 120 000 kronor har lett till att Sverigedemokraterna kommit på fötter rejält.

I lördagens Säffle-Tidningen använde partiets gruppledare och KS-ledamot Billy Johansson uttryck som ”vansinne” och att tiggarna ägnar sig åt ”kriminellt beteende”. Han och partiets övriga företrädare har på ST:s Facebooksida krävt en lång rad åtgärder.

Buss- eller flygtransport tillbaks till Rumänien, lokalt tiggeriförbud i Säffle kommun och fastighetsägare och näringsidkare som gör insatser för att försvåra tiggeriet bland annat.

Nu har samtliga övriga partier i kommunfullmäktige gått ut och visat upp en enad front. Alla står bakom beslutet i kommunstyrelsen och alla tycks vara överens om att Säffle kommun har en skyldighet, inte minst moraliskt att se till så att EU-migranter som tigger får en dräglig och säker tillvaro den tid de befinner sig i Säffle.

– Det är ju ingen som väljer det här livet om det inte är absolut nödvändigt, säger kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne.

– Vi får inte glömma att det är människor vi pratar om. Vi har ett moraliskt och humanistiskt ansvar, säger Ulrika Simonsson.

– Visst är det viktigt att det arbetas på nationell nivå och i EU för att komma till rätta med det här. Men detta sker inte över en natt och vi måste göra det vi kan här i Säffle, fortsätter Ann Mlakar.

Debatten på ST:s Facebooksida har också till stor handlat om att summan på 120 000 kronor faktiskt är mycket pengar, trots att det handlar om en försvinnande liten del av kommunens totala budget.

– Det rör sig om en tiondels promille av hela budgeten, säger Miljöpartiets Magnus Larsson.

Sverigedemokraternas ståndpunkt är dock fast. Pengarna borde läggas på svenska barn, ungdomar och äldre i första hand.

Argument, som av de övriga partierna, beskrivs som klassisk Sverigedemokratisk retorik.

– De har ju ofta en tendens att ställa svaga grupper mot varandra på det här sättet. Men i det här fallet så tas pengarna ifrån kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Det är ingen annan verksamhet som drabbas av det här, säger Dag Rogne.

Att beslutet skulle väcka reaktioner hos många Säfflebor är inget som har förvånat politikerna, tvärtom.

– Det här är en ovan situation för oss i Säffle, för många är det här helt nytt och det är inte oväntat att det blir reaktioner, säger Ann Mlakar.