2015-08-04 06:00

2015-08-04 06:00

Nu byggs det för fullt på Tegnér

SÄFFLE: Två veckor kvar tills höstterminen inleds

Det är nu drygt två veckor kvar tills skolåret inleds igen.
På Tegnérskolan arbetas det för fullt med att nå så långt som möjligt innan eleverna anländer.
– Ja, vi försöker hinna med så mycket det går redan under sommaren, säger Anna Sahlin, plats på Skanska.

Återigen så genomgår Tegnérskolan en omfattande förändring. Den här gången så byggs skolan om och till för att till läsåret 2016/2017 kunna husera hela Säffle kommuns högstadieverksamhet.

Redan den här sommaren så har en hel del av ombyggnationen i den befintliga skolbyggnaden dragit i gång.

Det handlar bland annat om matsalen som ska växa till sig. Kvadratmeter tas ifrån kapprummet och den tidigare personalmatsalen för att bättre kunna rymma framtida elevkullar.

– Det här arbetet har gått bra. Vi har även fräschat upp lokalen, målat om, satt ny belysning och ljudabsorbenter, berättar Anna Sahlin från Skanska.

Spegelsalen

Den del som inrymmer Spectrum, en del av verksamheten för elever med behov av extra stöd, genomgår också en stor förändring.

Bland annat så har balkongen mot biblioteket satts igen. Väggar har flyttats och den tidigare öppna planlösningen kommer att ersättas med lokaler som bättre passar de elever som finns där.

– Detta arbete kommer inte att vara helt klart till skolstarten och därför kommer vi att använda oss av Spegelsalen till en början, säger Ola Nyström som är lokalsamordnare inom skolan i Säffle.

Den stora förändringen av Tegnérskolan har dock ännu inte kommit i gång. Det handlar förstås om den nybyggnation som ska genomföras mot parkeringen vid simhallen. Nya NO-salar och slöjdsalar ska finnas i den framtida byggnaden och arbetet startar i september.

Att skolområdet kommer att vara en byggarbetsplats under skoltid är något som entreprenören Skanska har med i sina beräkningar.

– Vi har erfarenhet av att jobba på det här sättet. Det är jätteviktigt med information och dialog för att det ska bli bra, säger Anna Sahlin.

Ingen elevflytt

Tidigare så har det funnits tankar på att flytta ut delar av elevgrupperna ifrån Tegnérskolan under ombyggnaden. Baracker som finns vid Sundsborg diskuterades som tänkbara alternativ.

Någon ”evakuering” av elever blir det dock inte, dessa planer är skrotade av olika anledningar. Någon flytt av elever ifrån Höglundaskolan redan till kommande läsår är heller inte aktuell. Först nästa höst så genomförs den slutliga överflyttningen.

– Det blir några enstaka elever med behov av extra stöd som kommer att flytta redan nu, detta för att vi vill samla den verksamheten på en plats, säger Ola Nyström.

Tegnérskolans ombyggnad innebär att lokalerna kommer att vara anpassade för att kunna ta emot drygt 500 elever.

Återigen så genomgår Tegnérskolan en omfattande förändring. Den här gången så byggs skolan om och till för att till läsåret 2016/2017 kunna husera hela Säffle kommuns högstadieverksamhet.

Redan den här sommaren så har en hel del av ombyggnationen i den befintliga skolbyggnaden dragit i gång.

Det handlar bland annat om matsalen som ska växa till sig. Kvadratmeter tas ifrån kapprummet och den tidigare personalmatsalen för att bättre kunna rymma framtida elevkullar.

– Det här arbetet har gått bra. Vi har även fräschat upp lokalen, målat om, satt ny belysning och ljudabsorbenter, berättar Anna Sahlin från Skanska.

Spegelsalen

Den del som inrymmer Spectrum, en del av verksamheten för elever med behov av extra stöd, genomgår också en stor förändring.

Bland annat så har balkongen mot biblioteket satts igen. Väggar har flyttats och den tidigare öppna planlösningen kommer att ersättas med lokaler som bättre passar de elever som finns där.

– Detta arbete kommer inte att vara helt klart till skolstarten och därför kommer vi att använda oss av Spegelsalen till en början, säger Ola Nyström som är lokalsamordnare inom skolan i Säffle.

Den stora förändringen av Tegnérskolan har dock ännu inte kommit i gång. Det handlar förstås om den nybyggnation som ska genomföras mot parkeringen vid simhallen. Nya NO-salar och slöjdsalar ska finnas i den framtida byggnaden och arbetet startar i september.

Att skolområdet kommer att vara en byggarbetsplats under skoltid är något som entreprenören Skanska har med i sina beräkningar.

– Vi har erfarenhet av att jobba på det här sättet. Det är jätteviktigt med information och dialog för att det ska bli bra, säger Anna Sahlin.

Ingen elevflytt

Tidigare så har det funnits tankar på att flytta ut delar av elevgrupperna ifrån Tegnérskolan under ombyggnaden. Baracker som finns vid Sundsborg diskuterades som tänkbara alternativ.

Någon ”evakuering” av elever blir det dock inte, dessa planer är skrotade av olika anledningar. Någon flytt av elever ifrån Höglundaskolan redan till kommande läsår är heller inte aktuell. Först nästa höst så genomförs den slutliga överflyttningen.

– Det blir några enstaka elever med behov av extra stöd som kommer att flytta redan nu, detta för att vi vill samla den verksamheten på en plats, säger Ola Nyström.

Tegnérskolans ombyggnad innebär att lokalerna kommer att vara anpassade för att kunna ta emot drygt 500 elever.