2015-07-30 06:00

2015-07-30 06:00

Växande problem med tjuvfiske

SÄFFLE: Sportfiskeföreningen har tröttnat

Tjuvfiske i Byälven har länge varit ett problem. Men problemet har eskalerat de senaste åren och nu börjar sportfiskeföreningen få nog.

Medlemmar ur Säffle sportfiskeförening vittnar om att det varje natt är mellan 15 och 20 personer som tjuvfiskar i Byälven och de drar upp gös för stora summor pengar. Det är ont om fisketillsynsmän och de som finns brukar ofta få ta emot hot. Även våld har förekommit.

Det har gått så långt att sportfiskeföreningen tänkt tanken att lägga ner sin verksamhet och avsäga sig tillsynsuppdraget. Den ständiga jakten på tjuvfiskare börjar ta bort glädjen från deras stora fiskeintresse. De har lagt ner oerhört många timmar på sina uppdrag som fisketillsynsmän.

– Vi vill skydda det här fiskevattnet vi har här. Det skulle ta oerhört lång tid att återställa. Gösen växer väldigt långsamt, säger Kjell-Åke Andersson.

– Jag vill att mina ungar också ska kunna stå här och fiska om de får det intresset, säger Mikael Sand.

Har blivit värre

Det största problemet är inte att folk saknar fiskekort. Det största problemet är att det fiskas för nära Strömbron där det finns en fisketrappa. Det råder totalt fiskeförbud 100 meter uppströms och 100 meter nedströms från Strömbron hela året om.

– Det som är problemet är att de står här och rycker upp all fisk, speciellt under lekperioden, och vi vet inte hur lång lekperioden är, säger Tony Skalare som är ordförande i Säffle sportfiskeförening.

Mikael Sand, Johan Dahlström, Tony Skalare och Kjell-Åke Andersson som alla har många år i sportfiskeföreningen och som fisketillsynsmän bakom sig, uppger att situationen har förändrats över tid. Tjuvfisket har blivit mer organiserat och det är svårt att komma åt. Även om de är ute ofta och säger till och även beslagtar utrustning kommer de tillbaka. De har också märkt att flera personer kan sitta och hålla vakt för att sedan varna när någon tillsynsman är på väg.

– De senaste tio åren har det bara blivit värre och värre. Och det har blivit mer hotfullt, säger Kjell-Åke Andersson.

Fler tillsynsmän

Föreningen har några idéer på hur man skulle kunna göra för att begränsa tjuvfisket. Bland annat har de arbetat för att få upp ett staket. Nu sitter det ett staket som är 1,20 meter högt mellan Turistbyrån och toaletterna. De skulle vilja se att det blir staket längs med en längre sträcka, helst hela den förbjudna 100 meterssträckan. Men då räcker det inte om staketet är 1,20 meter. De tror att det måste vara 1,80 meter högt för att ha någon effekt.

Fler fisketillsynsmän är en annan sak som skulle göra situationen lättare. Det finns intresserade och det kommer att starta minst en utbildning under hösten.

De som är fisketillsynsmän får ofta telefonsamtal och sms på kvällar och nätter från privatpersoner som sett någon som tjuvfiskar. De uppger att de inte bara kan kasta sig iväg när någon hör av sig.

– Tillsynsmän gör planerade kontroller. Oplanerade är polisens uppgift, säger Johan Dahlström.

Jobba tillsammans

Fritidschefen Inge Larsson tar problemet på allvar och tycker att det är viktigt att få till en lösning.

– Vi ska ta ett grepp om det här senare i höst. Min ambition är att samla alla goda krafter och hitta en plan för hur vi går vidare med det här. Det finns både ett fritidsintresse och ett turistintresse i det här, säger Inge Larsson.

Han uppger att alla parter måste hjälpas åt så att sportfiskeföreningen inte själv behöver dra hela lasset. Han känner till föreningens önskemål om ett staket.

– Vi får titta på andra möjligheter också. Vi ska ju helst inte ha så mycket staket i den här fina miljön, säger han.

Medlemmar ur Säffle sportfiskeförening vittnar om att det varje natt är mellan 15 och 20 personer som tjuvfiskar i Byälven och de drar upp gös för stora summor pengar. Det är ont om fisketillsynsmän och de som finns brukar ofta få ta emot hot. Även våld har förekommit.

Det har gått så långt att sportfiskeföreningen tänkt tanken att lägga ner sin verksamhet och avsäga sig tillsynsuppdraget. Den ständiga jakten på tjuvfiskare börjar ta bort glädjen från deras stora fiskeintresse. De har lagt ner oerhört många timmar på sina uppdrag som fisketillsynsmän.

– Vi vill skydda det här fiskevattnet vi har här. Det skulle ta oerhört lång tid att återställa. Gösen växer väldigt långsamt, säger Kjell-Åke Andersson.

– Jag vill att mina ungar också ska kunna stå här och fiska om de får det intresset, säger Mikael Sand.

Har blivit värre

Det största problemet är inte att folk saknar fiskekort. Det största problemet är att det fiskas för nära Strömbron där det finns en fisketrappa. Det råder totalt fiskeförbud 100 meter uppströms och 100 meter nedströms från Strömbron hela året om.

– Det som är problemet är att de står här och rycker upp all fisk, speciellt under lekperioden, och vi vet inte hur lång lekperioden är, säger Tony Skalare som är ordförande i Säffle sportfiskeförening.

Mikael Sand, Johan Dahlström, Tony Skalare och Kjell-Åke Andersson som alla har många år i sportfiskeföreningen och som fisketillsynsmän bakom sig, uppger att situationen har förändrats över tid. Tjuvfisket har blivit mer organiserat och det är svårt att komma åt. Även om de är ute ofta och säger till och även beslagtar utrustning kommer de tillbaka. De har också märkt att flera personer kan sitta och hålla vakt för att sedan varna när någon tillsynsman är på väg.

– De senaste tio åren har det bara blivit värre och värre. Och det har blivit mer hotfullt, säger Kjell-Åke Andersson.

Fler tillsynsmän

Föreningen har några idéer på hur man skulle kunna göra för att begränsa tjuvfisket. Bland annat har de arbetat för att få upp ett staket. Nu sitter det ett staket som är 1,20 meter högt mellan Turistbyrån och toaletterna. De skulle vilja se att det blir staket längs med en längre sträcka, helst hela den förbjudna 100 meterssträckan. Men då räcker det inte om staketet är 1,20 meter. De tror att det måste vara 1,80 meter högt för att ha någon effekt.

Fler fisketillsynsmän är en annan sak som skulle göra situationen lättare. Det finns intresserade och det kommer att starta minst en utbildning under hösten.

De som är fisketillsynsmän får ofta telefonsamtal och sms på kvällar och nätter från privatpersoner som sett någon som tjuvfiskar. De uppger att de inte bara kan kasta sig iväg när någon hör av sig.

– Tillsynsmän gör planerade kontroller. Oplanerade är polisens uppgift, säger Johan Dahlström.

Jobba tillsammans

Fritidschefen Inge Larsson tar problemet på allvar och tycker att det är viktigt att få till en lösning.

– Vi ska ta ett grepp om det här senare i höst. Min ambition är att samla alla goda krafter och hitta en plan för hur vi går vidare med det här. Det finns både ett fritidsintresse och ett turistintresse i det här, säger Inge Larsson.

Han uppger att alla parter måste hjälpas åt så att sportfiskeföreningen inte själv behöver dra hela lasset. Han känner till föreningens önskemål om ett staket.

– Vi får titta på andra möjligheter också. Vi ska ju helst inte ha så mycket staket i den här fina miljön, säger han.

Fiskeregler i Byälven

Fiskekort krävs. Fiskekortet berättigar endast till fiske med handredskap. Totalt fiskeförbud råder hela året från Strömbron och 100 meter upp- och nedström. Totalt fiskeförbud råder mellan 25 april och 15 juni från Strömbron till sjösättningsrampen vid Flå. Gösfiskeförbud samt förbud att köra drag råder under samma period i Byälven. Håva slom är tillåtet till och med 10 maj.

Max fyra gösar får fångas per dygn. Det gäller hela året. Ål och asp har fångstförbud hela året.

Göspremiär 16 juni klockan 5. 100 meter nedströms Strömbron till gångbron vid slussen är allt fiske förbjudet klockan 00-05 året om. Rycka fast krokar utvändigt på fisken är förbjudet.

Ett spö per fiskare får användas. Från Säffle Flå och nedströms får två spö per fiskare användas.

Minimimått: Gös 45 centimeter. Fisk som är fredad eller under minimimått återsätts levande i vattnet.

Förbud mot bottenmete råder från 100 meter söder om Strömbron och 100 meter nedströms.

Källa: Säffle sportfiskeförening