2015-07-20 15:24

2015-07-20 15:24

Utredning efter klagomål avslutas

SÄFFLE: Inga brister i kommunens handläggning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utrett ett klagomål gällande Säffles boendestöd. Nu har utredningen avslutats.

Det var i maj som IVO fick in anmälan från en Säfflebo, som anser sig behöva utökade insatser.

– Via mail till min mor blev jag 2014 lovad tre fasta personal som skulle komma till mig. Efter 1-2 veckor togs två av dem bort och nu har den sista också tagits bort. Gång på gång har jag via min mor förklarat vikten av fast personal.

Säfflebon menar att stress är förödande för dennes sjukdom som gör att behovet av personal finns.

– Det måste vara någon jag litar på och som vet om min sjukdom och klarar av den. Nu vet jag aldrig vem som kommer och det gör mig sämre. Jag klarar inte att ta till mig och lära mig något, alla arbetar på olika sätt, säger olika saker. Jag tål inte stressen detta medför.

Säffle kommun har svarat IVO att man tidigare beviljat boendestöd i form av antal timmar men att detta ändrats. I september förra året gjorde kommunen en uppföljning och i det nya beslutet skrevs det bistånd som brukaren blivit beviljad tidigare. I samband med uppföljningen ska brukaren ha uppgivit att denne klarare av vissa saker själv och man bestämde att minska insatserna.

De tre personer som brukade hjälpa Säfflebon blev förflyttade till andra enheter i kommunen och fanns därmed inte kvar.

IVO menar att brukaren inte har någon ovillkorlig rätt att bestämma hur och var en insats ska verkställas och menar att brukaren kan göra en ny ansökan om utökade insatser. Kommunen har inte brustit i det tillsynen avser, och IVO avslutar därmed ärendet.

Det var i maj som IVO fick in anmälan från en Säfflebo, som anser sig behöva utökade insatser.

– Via mail till min mor blev jag 2014 lovad tre fasta personal som skulle komma till mig. Efter 1-2 veckor togs två av dem bort och nu har den sista också tagits bort. Gång på gång har jag via min mor förklarat vikten av fast personal.

Säfflebon menar att stress är förödande för dennes sjukdom som gör att behovet av personal finns.

– Det måste vara någon jag litar på och som vet om min sjukdom och klarar av den. Nu vet jag aldrig vem som kommer och det gör mig sämre. Jag klarar inte att ta till mig och lära mig något, alla arbetar på olika sätt, säger olika saker. Jag tål inte stressen detta medför.

Säffle kommun har svarat IVO att man tidigare beviljat boendestöd i form av antal timmar men att detta ändrats. I september förra året gjorde kommunen en uppföljning och i det nya beslutet skrevs det bistånd som brukaren blivit beviljad tidigare. I samband med uppföljningen ska brukaren ha uppgivit att denne klarare av vissa saker själv och man bestämde att minska insatserna.

De tre personer som brukade hjälpa Säfflebon blev förflyttade till andra enheter i kommunen och fanns därmed inte kvar.

IVO menar att brukaren inte har någon ovillkorlig rätt att bestämma hur och var en insats ska verkställas och menar att brukaren kan göra en ny ansökan om utökade insatser. Kommunen har inte brustit i det tillsynen avser, och IVO avslutar därmed ärendet.