2015-06-26 15:07

2015-06-26 15:07

Länsstyrelsen ifrågasätter serveringstillståndet

SÄFFLE

Länsstyrelsen begär ett yttrande från Säffles socialnämnd om hur politikerna tänkte när de beviljade stadigvarande serveringstillstånd till Stenmagasinet.

”Detta trots bolagets allvarliga brister i bestämmelserna i alkohollagen”, skriver länsstyrelsens tillsynshandläggare som nu vill ha ett skriftligt yttrande från nämnden senast den 21 augusti.

Tjänstemännen i kommunen ville att politikerna skulle avslå ansökan. Man hänvisade bland annat till bokföringsfel. Men politikerna i arbetsutskottet beviljade ändå tillståndet i våras, någonting länsstyrelsen nu alltså ifrågasätter.

”Detta trots bolagets allvarliga brister i bestämmelserna i alkohollagen”, skriver länsstyrelsens tillsynshandläggare som nu vill ha ett skriftligt yttrande från nämnden senast den 21 augusti.

Tjänstemännen i kommunen ville att politikerna skulle avslå ansökan. Man hänvisade bland annat till bokföringsfel. Men politikerna i arbetsutskottet beviljade ändå tillståndet i våras, någonting länsstyrelsen nu alltså ifrågasätter.