2015-06-24 18:00

2015-06-24 18:00

Brott mot arbetstidslagen

SÄFFLE: Säffle kommun i tvisteförhandling

Svenska Kommunalarbetareförbundet har begärt central tvisteförhandling mot Säffle kommun för påstått brott mot arbetstidslagen och kollektivavtalet.

Förhandlingen gäller cirka 70 anställda som arbetar på åtta olika gruppboende i Säffle kommun. Svenska Kommunalarbetareförbundet påstår att kommunen brutit mot arbetstidslagen och kollektivavtalet för dessa.

Parterna har inte kunnat enas i de lokala förhandlingarna. Därför begär man nu central tvisteförhandling i frågan.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nu skrivit ett brev för att uppmärksamma kommunen om fackets begäran om förhandling.

Alla handlingar

I brevet, som är daterat den 11 juni, begär man också att kommunen sammanställer alla handlingar som finns i ärendet. Redovisning av löner, anställningstider och all information som är av betydelse för ärendet ska sammanställas.

SKL vill också ha en promemoria med en kronologisk ordning av hur ärendet har hanterats samt de överväganden och bedömningar som har gjorts lokalt. SKL vill också beta om det har skett förlikningsdiskussioner.

– De är uppgifter som behövs för att vi ska kunna bedöma de frågor som är aktuella i ärendet, skriver Sara Rydell som arbetar på SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik.

Förhandlingen gäller cirka 70 anställda som arbetar på åtta olika gruppboende i Säffle kommun. Svenska Kommunalarbetareförbundet påstår att kommunen brutit mot arbetstidslagen och kollektivavtalet för dessa.

Parterna har inte kunnat enas i de lokala förhandlingarna. Därför begär man nu central tvisteförhandling i frågan.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nu skrivit ett brev för att uppmärksamma kommunen om fackets begäran om förhandling.

Alla handlingar

I brevet, som är daterat den 11 juni, begär man också att kommunen sammanställer alla handlingar som finns i ärendet. Redovisning av löner, anställningstider och all information som är av betydelse för ärendet ska sammanställas.

SKL vill också ha en promemoria med en kronologisk ordning av hur ärendet har hanterats samt de överväganden och bedömningar som har gjorts lokalt. SKL vill också beta om det har skett förlikningsdiskussioner.

– De är uppgifter som behövs för att vi ska kunna bedöma de frågor som är aktuella i ärendet, skriver Sara Rydell som arbetar på SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik.