2015-06-18 06:00

2015-06-18 06:00

Debatt kring nya budgeten

SÄFFLE: Alla är överens om satsningen på högre lärarlöner

Kommunfullmäktiges beslut om budgeten för 2016 föregicks av en allmänpolitisk debatt som visade att det råder politiskt enighet om de avgörande riktlinjerna. Satsningen på höjda lärarlöner är ett exempel på det.

På flera punkter råder en självklar enighet bland partierna. Alla vill satsa på en bättre skola, ha bättre vård och omsorg, sänka arbetslösheten, öka bostadsbyggandet och höja Säffles invånarantal. Hur man når målen finns det däremot olika åsikter om.

ST har tidigare berättat om majoritetens budgetförslag som bland annat innehåller en satsning på höjda lärarlöner. Man vill också inrätta nya tjänster för att förstärka kulturförvaltningen samt miljö- och hälsoskyddsinspektionen. Kommunalrådet Dag Rogne (C) redogjorde också för investeringsplanerna och de övergripande ekonomiska målen.

– Vi har ett bättre utgångsläge än vi befarade vilket innebär att vi kan göra en hel del satsningar samtidigt som vi har en ekonomi balans, sa han.

Ann Mlakar (S) påpekade att hennes parti länge har efterlyst en satsning på högre lärarlöner.

– Vårt förslag bygger på ännu mer pengar till både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden och vi hade hellre sett att man satsade på en ny simhall i stället för att använda pengarna på Tegnérskolan, sa Ann Mlakar som också underströk att hon inte accepterar att man konkurrensutsätter vissa verksamheter på entreprenad.

– Det är lösningar som alltid kommer att vara oacceptabla för vårt parti, sa hon.

Luz Enith Martinez (V) stödde S-förslaget.

– Men det räcker inte med höjda lärarlöner. Vi måste också satsa på arbetsmiljön och motverka utbrändhet. Ska vi förbättra integrationen måste vi också värna om kulturlivet som för många är en väg in i samhället, sa hon.

Kärnverksamheter

Ingegerd Welin-Fogelberg (SiV) betonade också vikten av en bra skola och tycker att ombyggnaden av Tegnérskolan skapar bättre förutsättningar för alla elever. Hennes parti driver också frågan om en ny stor simhall.

– En optimalt utnyttjad 50-metersbassäng skulle sätta Säffle på kartan och ge ringar på vattnet, sa hon och betonade att Säffle måste marknadsföras bättre.

Ulrika Simonsson (M) sa att det allra viktigaste är att kommunen har kvalitet i sina kärnverksamheter och tycker det är viktigt med en fokusering på skolan.

– Jag är glad över satsningen vi kan göra på högre lärarlöner och tycker satsningen på Tegnérskolan är bra ur många aspekter, inte minst när det gäller mångfald, sa hon.

Jimmy Jonasson (SD) betonade också vikten av att satsa på skolan men tycker att det finns en risk att elever försvinner i mängden när man satsar på för stora skolor. Han tog också upp frågan om flyktingmottagningen.

– Vi anser att avtalet om flyktingmottagning ska avvecklas, sa han vilket många reagerade på.

– Säffle tar enligt avtalet bara emot 20 kommunplacerade flyktingar och jag förstår inte vad det är Jimmy Jonasson antyder, sa Madeleine Andersson (C).

Agneta Pettersson (C) höll med henne:

– Varför talar ni bara om kostnaderna för flyktingmottagningen och aldrig vad det genererar i form av sysselsättning, jobb för handeln, vad vi kan lära av andra människor och så vidare, replikerade hon.

Ola Johansson (M) var en annan som reagerade:

– Kommunens motto om att leda hållbar utveckling förpliktar och innebär bland annat mångfald. Mångfald är bra, enfald är vansinne, sa han.

Magnus Larsson (MP) tyckte att satsningen på höjda lärarlöner och Ungdomens hus är bra och tillstyrkte budgetförslaget.

– Vi står inför många utmaningar om vi ska leva upp till miljövisionen och skapa förutsättningar för framtiden, betonade han.

Bo Ribaeus (FP) förordade också satsningar på skola och omsorg men betonade också vikten av bra infrastruktur:

– Det gör att Säffle blir ett bra alternativ till de större städerna, sa han.

Kristdemokraterna var det enda partiet som inte uttalade sig i debatten.

På flera punkter råder en självklar enighet bland partierna. Alla vill satsa på en bättre skola, ha bättre vård och omsorg, sänka arbetslösheten, öka bostadsbyggandet och höja Säffles invånarantal. Hur man når målen finns det däremot olika åsikter om.

ST har tidigare berättat om majoritetens budgetförslag som bland annat innehåller en satsning på höjda lärarlöner. Man vill också inrätta nya tjänster för att förstärka kulturförvaltningen samt miljö- och hälsoskyddsinspektionen. Kommunalrådet Dag Rogne (C) redogjorde också för investeringsplanerna och de övergripande ekonomiska målen.

– Vi har ett bättre utgångsläge än vi befarade vilket innebär att vi kan göra en hel del satsningar samtidigt som vi har en ekonomi balans, sa han.

Ann Mlakar (S) påpekade att hennes parti länge har efterlyst en satsning på högre lärarlöner.

– Vårt förslag bygger på ännu mer pengar till både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden och vi hade hellre sett att man satsade på en ny simhall i stället för att använda pengarna på Tegnérskolan, sa Ann Mlakar som också underströk att hon inte accepterar att man konkurrensutsätter vissa verksamheter på entreprenad.

– Det är lösningar som alltid kommer att vara oacceptabla för vårt parti, sa hon.

Luz Enith Martinez (V) stödde S-förslaget.

– Men det räcker inte med höjda lärarlöner. Vi måste också satsa på arbetsmiljön och motverka utbrändhet. Ska vi förbättra integrationen måste vi också värna om kulturlivet som för många är en väg in i samhället, sa hon.

Kärnverksamheter

Ingegerd Welin-Fogelberg (SiV) betonade också vikten av en bra skola och tycker att ombyggnaden av Tegnérskolan skapar bättre förutsättningar för alla elever. Hennes parti driver också frågan om en ny stor simhall.

– En optimalt utnyttjad 50-metersbassäng skulle sätta Säffle på kartan och ge ringar på vattnet, sa hon och betonade att Säffle måste marknadsföras bättre.

Ulrika Simonsson (M) sa att det allra viktigaste är att kommunen har kvalitet i sina kärnverksamheter och tycker det är viktigt med en fokusering på skolan.

– Jag är glad över satsningen vi kan göra på högre lärarlöner och tycker satsningen på Tegnérskolan är bra ur många aspekter, inte minst när det gäller mångfald, sa hon.

Jimmy Jonasson (SD) betonade också vikten av att satsa på skolan men tycker att det finns en risk att elever försvinner i mängden när man satsar på för stora skolor. Han tog också upp frågan om flyktingmottagningen.

– Vi anser att avtalet om flyktingmottagning ska avvecklas, sa han vilket många reagerade på.

– Säffle tar enligt avtalet bara emot 20 kommunplacerade flyktingar och jag förstår inte vad det är Jimmy Jonasson antyder, sa Madeleine Andersson (C).

Agneta Pettersson (C) höll med henne:

– Varför talar ni bara om kostnaderna för flyktingmottagningen och aldrig vad det genererar i form av sysselsättning, jobb för handeln, vad vi kan lära av andra människor och så vidare, replikerade hon.

Ola Johansson (M) var en annan som reagerade:

– Kommunens motto om att leda hållbar utveckling förpliktar och innebär bland annat mångfald. Mångfald är bra, enfald är vansinne, sa han.

Magnus Larsson (MP) tyckte att satsningen på höjda lärarlöner och Ungdomens hus är bra och tillstyrkte budgetförslaget.

– Vi står inför många utmaningar om vi ska leva upp till miljövisionen och skapa förutsättningar för framtiden, betonade han.

Bo Ribaeus (FP) förordade också satsningar på skola och omsorg men betonade också vikten av bra infrastruktur:

– Det gör att Säffle blir ett bra alternativ till de större städerna, sa han.

Kristdemokraterna var det enda partiet som inte uttalade sig i debatten.