2015-06-16 14:51

2015-06-16 14:51

Exportprojekt beviljas EU-medel

VÄRMLAND: Företagsamhet runt gränsen

Det heter Westra Wermland Export, projektet som ska stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag ibland annat Säffle kommun. I går kom besked att projektet beviljas de EU-medel man sökt.

Det var vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun i början av veckan som det fattades beslut om sammanlagt 307 miljoner kronor som ska beviljas till 40 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. I Säffle finns ett av projekten, Westra Wermland Export. Här vill västvärmländska kommuner utveckla företagsamheten mot Norge, och se mer företagsamhet runt gränsen.

Nio miljoner

Projektets budget omfattar nio miljoner kronor under 3,5 år. Det sökta EU-beloppet om 5,3 miljoner kronor får tummen upp och det är Säffle kommun som står som sökande. Medfinansiärer är Region Värmland, deltagande kommuner och privat näringsliv.

Det var vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun i början av veckan som det fattades beslut om sammanlagt 307 miljoner kronor som ska beviljas till 40 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. I Säffle finns ett av projekten, Westra Wermland Export. Här vill västvärmländska kommuner utveckla företagsamheten mot Norge, och se mer företagsamhet runt gränsen.

Nio miljoner

Projektets budget omfattar nio miljoner kronor under 3,5 år. Det sökta EU-beloppet om 5,3 miljoner kronor får tummen upp och det är Säffle kommun som står som sökande. Medfinansiärer är Region Värmland, deltagande kommuner och privat näringsliv.