2015-06-15 11:47

2015-06-15 11:47

861 personer arbetslösa

SÄFFLE

Antalet arbetslösa i Säffle kommun har ökat något under det senaste året.

Det visar Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad. I maj var 861 personer i Säffle kommun öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. I maj förra året låg motsvarande siffra på 826 personer. Det innebär en ökning med 4,2 procent. I maj i år var 5,2 procent av den registerbaserade arbetskraften i kommunen öppet arbetslösa och 7,1 procent ingick i program med aktivitetsstöd.

I Säffle kommun har dock antalet arbetslösa unga mellan 18 och 24 år minskat under det senaste året. I maj i år var 199 personer mellan 18 och 24 år öppet arbetslösa eller ingick i program med aktivitetsstöd. Året innan låg motsvarande siffra på 222. I Värmland i stort har arbetslösheten minskat. I maj var arbetslösheten nere på 8,1 procent. Det är 0,5 procentenheter lägre än för ett år sedan.

Det visar Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad. I maj var 861 personer i Säffle kommun öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. I maj förra året låg motsvarande siffra på 826 personer. Det innebär en ökning med 4,2 procent. I maj i år var 5,2 procent av den registerbaserade arbetskraften i kommunen öppet arbetslösa och 7,1 procent ingick i program med aktivitetsstöd.

I Säffle kommun har dock antalet arbetslösa unga mellan 18 och 24 år minskat under det senaste året. I maj i år var 199 personer mellan 18 och 24 år öppet arbetslösa eller ingick i program med aktivitetsstöd. Året innan låg motsvarande siffra på 222. I Värmland i stort har arbetslösheten minskat. I maj var arbetslösheten nere på 8,1 procent. Det är 0,5 procentenheter lägre än för ett år sedan.