2015-06-13 06:00

2015-06-13 06:00

Frågetecken ska rätas utom bussen till Guttane

SÄFFLE: Ny hållplats och förlängd tur

Stadsbussen till Guttane har nu rullat i några veckors tid.

För många Säfflebor tycks det fortfarande kvarstå en del frågetecken om trafiken.

Det har nu gått några veckor sedan Entré Säffle öppnade och Säffleborna har sedan dess kunnat åka med Linje 80, en stadsbuss, ut till Guttane.

Enligt Katrin Steverding, som är utvecklingsstrateg på Säffle kommun, så är det fortfarande många Säfflebor som har frågor och funderingar när det gäller kollektivtrafiken i allmänhet och turen till Guttane i synnerhet.

– Vi får samtal om det här varje dag. Man undrar var bussen går, var den stannar och om prissättningen, säger Katrin.

Under många år så var den aktuella busslinjen skyltad med Sjukhuset. Detta verkar även ha påverkat resandet till viss del.

Uppfattningen hos många Säfflebor är att denna buss varit avsedd för sjukresor och inte för en mer traditionell kollektivtrafik.

– Denna skyltning har nu ändrats och i dag så står det linje 80 på bussen. Förhoppningsvis gör detta att det blir tydligare för allmänheten.

Förlängts

Som Säffle-Tidningen tidigare har skrivit så är den enda förändringen i övrigt, jämfört med tidigare sträckning, att busslinjen har förlängts ut till handelsplatsen i Guttane.

Bussen går via Vintergatan och Stjärngatan för att sedan svänga höger på Gamla Åmålsvägen ut mot Guttane.

En ny hållplats planeras för närvarande just i korsningen Stjärngatan-Åmålsvägen.

– Tidigare så var det ju en hållplats utanför ICA Nära men den missas ju på väg ut mot Guttane. Vi har beställt en hållplatsstolpe och den nya hållplatsen kommer att tas i bruk inom kort.

Hur många har åkt med Linje 80 till Guttane hittills?

– Någon statistik över hur många som har åkt med bussen har jag inte. Men känslan är att det finns ett stort intresse och vi hoppas att det ska bli bra. Det är en stadsbuss och den är öppen för alla, säger Katrin Steverding.

Det har nu gått några veckor sedan Entré Säffle öppnade och Säffleborna har sedan dess kunnat åka med Linje 80, en stadsbuss, ut till Guttane.

Enligt Katrin Steverding, som är utvecklingsstrateg på Säffle kommun, så är det fortfarande många Säfflebor som har frågor och funderingar när det gäller kollektivtrafiken i allmänhet och turen till Guttane i synnerhet.

– Vi får samtal om det här varje dag. Man undrar var bussen går, var den stannar och om prissättningen, säger Katrin.

Under många år så var den aktuella busslinjen skyltad med Sjukhuset. Detta verkar även ha påverkat resandet till viss del.

Uppfattningen hos många Säfflebor är att denna buss varit avsedd för sjukresor och inte för en mer traditionell kollektivtrafik.

– Denna skyltning har nu ändrats och i dag så står det linje 80 på bussen. Förhoppningsvis gör detta att det blir tydligare för allmänheten.

Förlängts

Som Säffle-Tidningen tidigare har skrivit så är den enda förändringen i övrigt, jämfört med tidigare sträckning, att busslinjen har förlängts ut till handelsplatsen i Guttane.

Bussen går via Vintergatan och Stjärngatan för att sedan svänga höger på Gamla Åmålsvägen ut mot Guttane.

En ny hållplats planeras för närvarande just i korsningen Stjärngatan-Åmålsvägen.

– Tidigare så var det ju en hållplats utanför ICA Nära men den missas ju på väg ut mot Guttane. Vi har beställt en hållplatsstolpe och den nya hållplatsen kommer att tas i bruk inom kort.

Hur många har åkt med Linje 80 till Guttane hittills?

– Någon statistik över hur många som har åkt med bussen har jag inte. Men känslan är att det finns ett stort intresse och vi hoppas att det ska bli bra. Det är en stadsbuss och den är öppen för alla, säger Katrin Steverding.