2015-06-12 15:00

2015-06-12 15:00

Så ska kommunen öka tillväxten

SÄFFLE: Näringslivsprogram visar hur framtiden ska mötas

Hur skapar man en attraktiv och livskraftig kommun med gott näringslivsklimat? Det är kärnfrågan som Näringslivsenheten besvarar i det näringslivsprogram som kommunen i går presenterade. Programmet ligger till grund hur enheten planerar sitt arbete under perioden 2015-2020.

På fredagen lade Näringslivsenheten fram två styrdokument där man förklarar hur upplägget för den närmaste femårsperioden ser ut.

– Syftet är att visa vad vi ska jobba med för att främja en ökad tillväxt i Säffle kommun. Målet är att skapa en attraktiv och livskraftig kommun med ett gott näringslivsklimat. Vi har gjort två dokument, där själva programmet är statiskt medan aktivitetslistorna för de olika målområdena ses över årligen, berättar näringslivschefen Pia Proper som tillsammans med utvecklingsstrategen Anders Anstrin ansvarar för programförklaringen.

Arbetet med dokumentet inleddes med att ett stort antal intervjuer genomfördes med representanter för det lokala näringslivet.

– Vi gjorde djupintervjuer med 27 lokala företagare för att få näringslivets syn på hur vi kan strukturera vårt arbete, berättar Pia Proper.

– Vi märkte att det skett en tydlig och positiv attitydförändring och att man på många plan ser en positiv utveckling och har fått en stärkt framtidstro vad gäller Säffles möjligheter, säger hon.

Ökat företagande

Kommunen fick veta att det framför allt är tre saker man bör satsa på:

– Att skapa möjligheter för ett ökat företagande, att skapa en ännu mer attraktiv kommun och att stärka samverkan, säger Anders Anstrin.

Ökat företagande handlar inte enbart om nyetableringar:

– Nej, det är snarare våra redan befintliga företag som vi ska lägga mest krut på. Det är i dagens läge enklare att få dem att växa än att locka hit nya företag, konstaterar Pia Proper som menar att företagsklimatet är en avgörande faktor för kommunens utvecklingsmöjligheter.

Ett annat önskemål är att kommunen ska jobba för att Säffle ska vara bra att bo i och attraktivt att besöka.

Hur arbetar man för att göra kommunen mer attraktiv?

– Det handlar dels om attityder, att stärka stoltheten och Säffleandan och där ligger ansvaret på alla som bor här. Men det handlar också om centrumutveckling, att jobba för ökad inflyttning och att öka vår attraktionskraft som besöks- och turistmål, svarar Anders Anstrin.

Pia Proper pekar på flera saker som görs för att bidra till att skapa en attraktiv kommun.

– Det handlar om två spår, dels det fysiska med en trivsammare och bättre planerad stadsmiljö och satsningar på exempelvis Tullnäbben och gamla vattentornet men också om evenemang och aktiviteter, säger hon.

Evenemangsprogram

Det senare återkommer man till i ett särskilt näringslivsprogram som innehåller allt från nysatsningen på bakgårdskonserter och konst-, mat- och musikfestivaler till mässor, centrumevenemang med mera.

Pia Proper och Anders Anstrin sätter stort värde på dokumentet.

– Det är ett styrdokument som blir bra att luta sig mot. Det visar tydligt kommunens avsikter och planer, säger de.

På fredagen lade Näringslivsenheten fram två styrdokument där man förklarar hur upplägget för den närmaste femårsperioden ser ut.

– Syftet är att visa vad vi ska jobba med för att främja en ökad tillväxt i Säffle kommun. Målet är att skapa en attraktiv och livskraftig kommun med ett gott näringslivsklimat. Vi har gjort två dokument, där själva programmet är statiskt medan aktivitetslistorna för de olika målområdena ses över årligen, berättar näringslivschefen Pia Proper som tillsammans med utvecklingsstrategen Anders Anstrin ansvarar för programförklaringen.

Arbetet med dokumentet inleddes med att ett stort antal intervjuer genomfördes med representanter för det lokala näringslivet.

– Vi gjorde djupintervjuer med 27 lokala företagare för att få näringslivets syn på hur vi kan strukturera vårt arbete, berättar Pia Proper.

– Vi märkte att det skett en tydlig och positiv attitydförändring och att man på många plan ser en positiv utveckling och har fått en stärkt framtidstro vad gäller Säffles möjligheter, säger hon.

Ökat företagande

Kommunen fick veta att det framför allt är tre saker man bör satsa på:

– Att skapa möjligheter för ett ökat företagande, att skapa en ännu mer attraktiv kommun och att stärka samverkan, säger Anders Anstrin.

Ökat företagande handlar inte enbart om nyetableringar:

– Nej, det är snarare våra redan befintliga företag som vi ska lägga mest krut på. Det är i dagens läge enklare att få dem att växa än att locka hit nya företag, konstaterar Pia Proper som menar att företagsklimatet är en avgörande faktor för kommunens utvecklingsmöjligheter.

Ett annat önskemål är att kommunen ska jobba för att Säffle ska vara bra att bo i och attraktivt att besöka.

Hur arbetar man för att göra kommunen mer attraktiv?

– Det handlar dels om attityder, att stärka stoltheten och Säffleandan och där ligger ansvaret på alla som bor här. Men det handlar också om centrumutveckling, att jobba för ökad inflyttning och att öka vår attraktionskraft som besöks- och turistmål, svarar Anders Anstrin.

Pia Proper pekar på flera saker som görs för att bidra till att skapa en attraktiv kommun.

– Det handlar om två spår, dels det fysiska med en trivsammare och bättre planerad stadsmiljö och satsningar på exempelvis Tullnäbben och gamla vattentornet men också om evenemang och aktiviteter, säger hon.

Evenemangsprogram

Det senare återkommer man till i ett särskilt näringslivsprogram som innehåller allt från nysatsningen på bakgårdskonserter och konst-, mat- och musikfestivaler till mässor, centrumevenemang med mera.

Pia Proper och Anders Anstrin sätter stort värde på dokumentet.

– Det är ett styrdokument som blir bra att luta sig mot. Det visar tydligt kommunens avsikter och planer, säger de.