2015-06-04 09:18

2015-06-04 09:18

Med Tegnér som guide i centrum

SÄFFLE: Nysläppt bok om Tegnér och minnesmärken i Säffle

Vem är bättre att ha med sig som guide på en promenad genom Säffle än Esaias Tegnér? Nu finns en alldeles nyutgiven bok som med citat, kommentarer och foton ger promenaden färg och liv.

Esaias Tegnér föddes 1782 i Kyrkerud i By socken som på den tiden var den stora knutpunkten vid Byälvens mynning. Nationalskalden har sedan dess satt sin prägel på staden och Säffleborna möter fortfarande hans namn i många sammanhang; Tegnérskolan, Tegnérgatan, Tegnérhallen och så vidare.

Citat av Tegnér

På 90-talet smyckades flera byggnader och minnesmärken utmed älven och kanalen med citatskyltar. Nu knyts skyltarna längs slingan ihop i boken Esaias Tegnér i centrum som inte bara samlar de klassiska citaten utan också berättar om flera av byggnaderna längs slingan.

– Man kan fråga sig varför vi envisas med att hålla Tegnérs minne vid liv men det var en man som levde i historien och sin historia ska man inte glömma, särskilt inte när vi hela tiden ser hur den upprepar sig och att vi därmed fortfarande har mycket att lära av honom, förklarar Gunnar Imberg i Värmländska Tegnérsällskapet som står bakom utgivningen av boken.

Säffle kommun stöder bokprojektet som enligt kulturchefen Katarina Kristoffersson kan bidra till att göra Esaias Tegnér mer tillgänglig, inte bara för turister och besökare utan också för den som bor i Säffle.

– Självklart ska vi slå vakt om att en av landets stora nationalskalder har sitt ursprung i Säffle. Det roliga är att boken är så mycket mer än en citatsamling, det är en fin bok om Säffle att ha med sig som guide när man strövar längs älven och kanalen, säger hon.

Stadsvandringar

Värmländska Tegnérsällskapet ansvarar för fler kulturgärningar under sommaren då man bland annat står bakom två stadsvandringar, genomför en Tegnérodyssé på Värmlandsnäs samt arrangerar en musikalisk och litterär salong på Hjälleskate där Tegnér möter Geijer.

Esaias Tegnér föddes 1782 i Kyrkerud i By socken som på den tiden var den stora knutpunkten vid Byälvens mynning. Nationalskalden har sedan dess satt sin prägel på staden och Säffleborna möter fortfarande hans namn i många sammanhang; Tegnérskolan, Tegnérgatan, Tegnérhallen och så vidare.

Citat av Tegnér

På 90-talet smyckades flera byggnader och minnesmärken utmed älven och kanalen med citatskyltar. Nu knyts skyltarna längs slingan ihop i boken Esaias Tegnér i centrum som inte bara samlar de klassiska citaten utan också berättar om flera av byggnaderna längs slingan.

– Man kan fråga sig varför vi envisas med att hålla Tegnérs minne vid liv men det var en man som levde i historien och sin historia ska man inte glömma, särskilt inte när vi hela tiden ser hur den upprepar sig och att vi därmed fortfarande har mycket att lära av honom, förklarar Gunnar Imberg i Värmländska Tegnérsällskapet som står bakom utgivningen av boken.

Säffle kommun stöder bokprojektet som enligt kulturchefen Katarina Kristoffersson kan bidra till att göra Esaias Tegnér mer tillgänglig, inte bara för turister och besökare utan också för den som bor i Säffle.

– Självklart ska vi slå vakt om att en av landets stora nationalskalder har sitt ursprung i Säffle. Det roliga är att boken är så mycket mer än en citatsamling, det är en fin bok om Säffle att ha med sig som guide när man strövar längs älven och kanalen, säger hon.

Stadsvandringar

Värmländska Tegnérsällskapet ansvarar för fler kulturgärningar under sommaren då man bland annat står bakom två stadsvandringar, genomför en Tegnérodyssé på Värmlandsnäs samt arrangerar en musikalisk och litterär salong på Hjälleskate där Tegnér möter Geijer.