2015-06-04 06:00

2015-06-04 09:16

Det finns en stark framtidstro på skogen

ÖNAHOLM: Flera nyinvesteringar bland skogsaktörer

Satsningar. Det finns en stark framtidstro på skogen. Det visar entreprenörer, åkeriföretag och markägare som träffades i skogen på Önaholm förra veckan.

Anledningen till att olika skogsaktörer träffades på Önaholm var premiäråket med en ny virkestransportbil som Hultkrantz åkeri i Säffle nyligen har investerat i.

På plats fanns även representanter från föreningen Skogsägarna Mellanskog, entreprenören Skogsentreprenad Kjell Sillén samt skogsägare.

Det är många aktörer som arbetar tillsammans för att arbetet i skogen ska fungera.

– Hela länken måste fungera för att få bra resultat, säger Lars Axelsson, virkesområdeschef, föreningen Skogsägarna Mellanskog, södra Värmland.

Företaget växer

Hultkrantz åkeri har i uppgift att hämta virket från avverkningsplatserna.

Far och son, Bengt och Magnus Hultkrantz, har drivit åkeriet ihop i 16 år. De började med en bil och inga anställda.

Nu har de tre bilar och fyra anställda. Att de tror på skogen är tydligt då de nu har valt att satsa 3,5 miljoner kronor på ett lastbilsekipage som ska användas för att åka ut och hämta virke.

Den ska gå mellan 17 000 och 20 000 mil per år.

– I december ifjol behövde vi hitta på någonting. Vi diskuterade om vi skulle satsa och hur vi skulle satsa. Vi valde att satsa på ett helt ekipage som ska gå i skift, säger Magnus Hultkrantz.

Ny maskin

Nu tyckte de att det kändes bra att kunna ta ut den nya bilen på vägarna.

– Det är vårt lilla flaggskepp, säger Magnus Hultkrantz.

Även Kjell Sillén som driver Skogsentreprenad Kjell Sillén investerade nyligen i en ny maskin.

– Vi har gått ner en storlek, från en stor skotare till en mellanskotare, säger Kjell Sillén.

Nu jobbar man mycket med något som kallas för skonsam avverkning där tanken är att få så lite markskador som möjligt. Det innebär att man planerar arbetet i skogen för att förstöra så lite som möjligt av marken.

Skördaren kan då gå först och lägga ut risvägar för skotaren som kommer efter.

På den nya maskinen som Kjell Sillén investerat i finns så kallade miljöband som gör att bärigheten blir mycket bättre vilket i sin tur resulterar i mindre markskador.

Kjell Sillén tycker absolut att den nya skotaren har gett effekt. Han uppger att skonsam avverkning ligger i tiden och att det också är viktigt att tänka på att vara rädd om marken ifall man ska kunna jobba året runt.

– Körskador har fått mer fokus hos allmänheten och då måste skogsbruket svara upp mot det. Det är ett konkurrensmedel att visa att man tar hänsyn, säger Björn Andersson, skogsinspektor hos Skogsägarna Mellanskog.

Jonas Felth och Per Schullström som jobbar för Skogsentreprenad Kjell Sillén uppger att man har börjat arbeta mer med skonsam avverkning under de senaste åren.

– Det är mer planering före avverkning. Man får lägga upp en basväg där man tror att det är bäst att gå, säger Per Schullström.

Och planeringen ger effekt genom att det blir mindre markskador.

– För att få skonsam avverkning gäller det att ha bra maskiner och bra förare, säger Lars Axelsson, Skogsägarna Mellanskog.

Stort intresse

Lars Axelsson upplever att det finns en stark framtidstro på skogen, vilket han menar att dessa två investeringar är bevis för.

Han uppger även att intresset för att köpa skog är väldigt stort.

– Det är många som vill köpa skog. Åtta av tio skogsfastigheter går i generation. Det är bara två av tio som kommer ut på den öppna marknaden. Efterfrågan är alltid större än tillgången, säger Lars Axelsson.

– Det är höga priser. Man ser skogen som en bra investering. Den som har skog vill ofta köpa mer skog, tillägger han.

Anledningen till att olika skogsaktörer träffades på Önaholm var premiäråket med en ny virkestransportbil som Hultkrantz åkeri i Säffle nyligen har investerat i.

På plats fanns även representanter från föreningen Skogsägarna Mellanskog, entreprenören Skogsentreprenad Kjell Sillén samt skogsägare.

Det är många aktörer som arbetar tillsammans för att arbetet i skogen ska fungera.

– Hela länken måste fungera för att få bra resultat, säger Lars Axelsson, virkesområdeschef, föreningen Skogsägarna Mellanskog, södra Värmland.

Företaget växer

Hultkrantz åkeri har i uppgift att hämta virket från avverkningsplatserna.

Far och son, Bengt och Magnus Hultkrantz, har drivit åkeriet ihop i 16 år. De började med en bil och inga anställda.

Nu har de tre bilar och fyra anställda. Att de tror på skogen är tydligt då de nu har valt att satsa 3,5 miljoner kronor på ett lastbilsekipage som ska användas för att åka ut och hämta virke.

Den ska gå mellan 17 000 och 20 000 mil per år.

– I december ifjol behövde vi hitta på någonting. Vi diskuterade om vi skulle satsa och hur vi skulle satsa. Vi valde att satsa på ett helt ekipage som ska gå i skift, säger Magnus Hultkrantz.

Ny maskin

Nu tyckte de att det kändes bra att kunna ta ut den nya bilen på vägarna.

– Det är vårt lilla flaggskepp, säger Magnus Hultkrantz.

Även Kjell Sillén som driver Skogsentreprenad Kjell Sillén investerade nyligen i en ny maskin.

– Vi har gått ner en storlek, från en stor skotare till en mellanskotare, säger Kjell Sillén.

Nu jobbar man mycket med något som kallas för skonsam avverkning där tanken är att få så lite markskador som möjligt. Det innebär att man planerar arbetet i skogen för att förstöra så lite som möjligt av marken.

Skördaren kan då gå först och lägga ut risvägar för skotaren som kommer efter.

På den nya maskinen som Kjell Sillén investerat i finns så kallade miljöband som gör att bärigheten blir mycket bättre vilket i sin tur resulterar i mindre markskador.

Kjell Sillén tycker absolut att den nya skotaren har gett effekt. Han uppger att skonsam avverkning ligger i tiden och att det också är viktigt att tänka på att vara rädd om marken ifall man ska kunna jobba året runt.

– Körskador har fått mer fokus hos allmänheten och då måste skogsbruket svara upp mot det. Det är ett konkurrensmedel att visa att man tar hänsyn, säger Björn Andersson, skogsinspektor hos Skogsägarna Mellanskog.

Jonas Felth och Per Schullström som jobbar för Skogsentreprenad Kjell Sillén uppger att man har börjat arbeta mer med skonsam avverkning under de senaste åren.

– Det är mer planering före avverkning. Man får lägga upp en basväg där man tror att det är bäst att gå, säger Per Schullström.

Och planeringen ger effekt genom att det blir mindre markskador.

– För att få skonsam avverkning gäller det att ha bra maskiner och bra förare, säger Lars Axelsson, Skogsägarna Mellanskog.

Stort intresse

Lars Axelsson upplever att det finns en stark framtidstro på skogen, vilket han menar att dessa två investeringar är bevis för.

Han uppger även att intresset för att köpa skog är väldigt stort.

– Det är många som vill köpa skog. Åtta av tio skogsfastigheter går i generation. Det är bara två av tio som kommer ut på den öppna marknaden. Efterfrågan är alltid större än tillgången, säger Lars Axelsson.

– Det är höga priser. Man ser skogen som en bra investering. Den som har skog vill ofta köpa mer skog, tillägger han.