2015-06-03 11:45

2015-06-03 11:45

Ny styrgrupp ska driva på projektering

SÄFFLE: Nyöppning efter midsommar kan bli aktuell

En ny styrgrupp med fokus på simhallen i Säffle ska bildas.
Samtidigt diskuteras en nyöppning av simhallen veckan efter midsommar.

Det var vid lunchtid i torsdags som olyckan var framme. Delar av innertaket i badhuset lossnade och rasade ner i bassängen mitt framför Säffle-Tidningens fotograf Therese Håkansson.

Som tur är hade en skolklass och motionssimmare lämnat bassängen vid niotiden på morgonen efter ett beslut om att stänga anläggningen.

Vad som orsakade takraset är ännu inte klarlagt. Oberoende tekniker ska kopplas in och ta fram en utredning som sedan kan ligga till grund för hur fortsättningen ska se ut.

Nyöppning

Om det blir en nyöppning av badhuset innan sommaren återstår därmed att se. För att detta ska bli aktuellt så krävs det att man kommer fram till att verksamheten kan startas om utan att man behöver sätta in ett nytt innertak.

Det har talats om en eventuell återöppning efter midsommar.

– Det kan vara ett alternativ och planerna är ju absolut att simhallen ska i gång igen, säger kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne.

Samtidigt så har det lagts fram ett förslag om bildandet av en ny styrgrupp i kommunen. Frågan ska behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott i nästa vecka. Enligt förslaget så ska gruppen utgöras av presidierna i kommunstyrelsen och i teknik- och fritidsnämnden.

Gruppen ska skyndsamt se till så att arbetet med den långsiktiga planeringen gällande en ny simhall i Säffle kommer i gång och leds framåt.

– Det handlar om att ta tag i projekteringsfrågan och att vara vägledande för politiken om vad vi ska göra. Vilka alternativ finns när det gäller utformningen och placering och vilka är de ekonomiska förutsättningarna och följderna, säger Dag Rogne.

Lappning och lagning

En sådan process lär ta minst ett år innan man är redo att i skarpt läge kan vara redo att ta ett beslut om att bygga en ny simhall och kanske även en ny idrottshall i Säffle.

Fram till dess så blir det fortsatt renovering, lappning och lagning.

Några stora, pengaslukande, åtgärder i miljonklassen verkar inte vara aktuella.

– Nej, det kommer det inte att bli. Men vi måste ju se till så att vi kan öppna igen och att anläggningen kan hållas i gång och vara driftsäker. Samtidigt ska vi nu ha perspektivet att vi inte kan fortsätta på det här sättet i särskilt många år till, säger Dag Rogne.

Det var vid lunchtid i torsdags som olyckan var framme. Delar av innertaket i badhuset lossnade och rasade ner i bassängen mitt framför Säffle-Tidningens fotograf Therese Håkansson.

Som tur är hade en skolklass och motionssimmare lämnat bassängen vid niotiden på morgonen efter ett beslut om att stänga anläggningen.

Vad som orsakade takraset är ännu inte klarlagt. Oberoende tekniker ska kopplas in och ta fram en utredning som sedan kan ligga till grund för hur fortsättningen ska se ut.

Nyöppning

Om det blir en nyöppning av badhuset innan sommaren återstår därmed att se. För att detta ska bli aktuellt så krävs det att man kommer fram till att verksamheten kan startas om utan att man behöver sätta in ett nytt innertak.

Det har talats om en eventuell återöppning efter midsommar.

– Det kan vara ett alternativ och planerna är ju absolut att simhallen ska i gång igen, säger kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne.

Samtidigt så har det lagts fram ett förslag om bildandet av en ny styrgrupp i kommunen. Frågan ska behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott i nästa vecka. Enligt förslaget så ska gruppen utgöras av presidierna i kommunstyrelsen och i teknik- och fritidsnämnden.

Gruppen ska skyndsamt se till så att arbetet med den långsiktiga planeringen gällande en ny simhall i Säffle kommer i gång och leds framåt.

– Det handlar om att ta tag i projekteringsfrågan och att vara vägledande för politiken om vad vi ska göra. Vilka alternativ finns när det gäller utformningen och placering och vilka är de ekonomiska förutsättningarna och följderna, säger Dag Rogne.

Lappning och lagning

En sådan process lär ta minst ett år innan man är redo att i skarpt läge kan vara redo att ta ett beslut om att bygga en ny simhall och kanske även en ny idrottshall i Säffle.

Fram till dess så blir det fortsatt renovering, lappning och lagning.

Några stora, pengaslukande, åtgärder i miljonklassen verkar inte vara aktuella.

– Nej, det kommer det inte att bli. Men vi måste ju se till så att vi kan öppna igen och att anläggningen kan hållas i gång och vara driftsäker. Samtidigt ska vi nu ha perspektivet att vi inte kan fortsätta på det här sättet i särskilt många år till, säger Dag Rogne.