2015-05-26 06:00

2015-05-26 06:00

Satsning på lärarlönerna

SÄFFLE: Majoritetens budget för 2016 presenterades

EKONOMI. 4,5 miljoner kronor till höjda lärarlöner i Säffle.

Det är den stora satsningen i majoritetens budget för 2016.

– Det här känns bra, vi kan göra en hel del samtidigt som vi har en ekonomi i balans, säger Dag Rogne (C).

Nytillsatta tjänster, investeringar i skolombyggnader och inte minst en prioritering av höjda lärarlöner i kommunen.

Majoritetens budgetförslag för 2016 innehåller såväl nya satsningar som en viss återhållsamhet när det gäller den kommunala ekonomin. Återhållsamheten, eller kanske ansvarstagandet är ett bättre ord, syns tydligast i resultatmålet på 16,6 miljoner kronor. En nivå som innebär att man når upp till ett resultat på två procent.

– Det är väl något av min roll som KS-ordförande att se till så att vi har kontroll på ekonomin. Samtidigt så kan vi ändå genomföra en hel del, inte minst när det gäller satsningen på höjda lärarlöner, säger Dag Rogne.

Höjningen av lärarlönerna är en trestegsraket innehållande totalt 4,5 miljoner kronor. 1,5 miljoner kronor per år med start redan 2015.

Syftet är att få upp lärarnas löner så att de hamnar i nivå med ett genomsnitt i Värmland.

– Det känns jättebra att vi kan göra den här satsningen på lärarna, säger Folkpartiets Ulla Heidrich.

– Skolan är otroligt betydelsefull för en kommun och därför känns det också bra att vi kan fullfölja vår satsning på en ny högstadieskola, forsätter Ulrik Simonsson, Moderaterna.

1,8 miljoner kronor finns öronmärkta till att genomföra etapp 2 av Ungdomens hus.

För att dessa pengar ska ”levereras” ut till verksamheten så vill kommunstyrelsen dock först se en plan för hur de olika nämnderna ska samarbeta om och för kommunens ungdomar. Det handlar om social, kultur och barn och utbildningsnämnden.

Två tjänster som i dag inte finns kommer också att tillsättas med start 2016.

Det handlar dels om en ny miljö- och hälsoskyddsinspektör och dels en tjänst som kulturutvecklare. Den sistnämnda funktionen har funnits i kommunen tidigare men den drogs in för några år sedan.

– Det känns jättekul att vi kan återskapa den här tjänsten i en kommun som Säffle där kulturen är så viktig, säger Ingegerd Welin-Fogelberg från Sjukvårdsdpartiet.

Mer om budgeten och framtida investeringar kan ni läsa i torsdagens tidning.

Nytillsatta tjänster, investeringar i skolombyggnader och inte minst en prioritering av höjda lärarlöner i kommunen.

Majoritetens budgetförslag för 2016 innehåller såväl nya satsningar som en viss återhållsamhet när det gäller den kommunala ekonomin. Återhållsamheten, eller kanske ansvarstagandet är ett bättre ord, syns tydligast i resultatmålet på 16,6 miljoner kronor. En nivå som innebär att man når upp till ett resultat på två procent.

– Det är väl något av min roll som KS-ordförande att se till så att vi har kontroll på ekonomin. Samtidigt så kan vi ändå genomföra en hel del, inte minst när det gäller satsningen på höjda lärarlöner, säger Dag Rogne.

Höjningen av lärarlönerna är en trestegsraket innehållande totalt 4,5 miljoner kronor. 1,5 miljoner kronor per år med start redan 2015.

Syftet är att få upp lärarnas löner så att de hamnar i nivå med ett genomsnitt i Värmland.

– Det känns jättebra att vi kan göra den här satsningen på lärarna, säger Folkpartiets Ulla Heidrich.

– Skolan är otroligt betydelsefull för en kommun och därför känns det också bra att vi kan fullfölja vår satsning på en ny högstadieskola, forsätter Ulrik Simonsson, Moderaterna.

1,8 miljoner kronor finns öronmärkta till att genomföra etapp 2 av Ungdomens hus.

För att dessa pengar ska ”levereras” ut till verksamheten så vill kommunstyrelsen dock först se en plan för hur de olika nämnderna ska samarbeta om och för kommunens ungdomar. Det handlar om social, kultur och barn och utbildningsnämnden.

Två tjänster som i dag inte finns kommer också att tillsättas med start 2016.

Det handlar dels om en ny miljö- och hälsoskyddsinspektör och dels en tjänst som kulturutvecklare. Den sistnämnda funktionen har funnits i kommunen tidigare men den drogs in för några år sedan.

– Det känns jättekul att vi kan återskapa den här tjänsten i en kommun som Säffle där kulturen är så viktig, säger Ingegerd Welin-Fogelberg från Sjukvårdsdpartiet.

Mer om budgeten och framtida investeringar kan ni läsa i torsdagens tidning.

Budget 2016

Alla förvaltningar får en ramökning på 1,5 procent.

Skattesatsen lämnas oförändrad.

I budgeten finns ett resultatmål på två procent. Den nivå som rekommenderas för god ekonomisk hushållning.

Budget ska tas i kommunstyrelsen på måndag och sedan behandlas i kommunfullmäktige 15 juni.

I den styrande majoriteten ingår Centerpartiet, Moderaterna, Sjukvårdspartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.