2015-05-25 16:04

2015-05-25 16:04

Ny upphandling av Lindbackens drift

SÄFFLE: Kammarrättens dom har kommit

Säffle kommun ska göra om upphandlingen av driften av Lindbacken.

Det har Kammarrätten i Göteborg nu slagit fast i en dom.

Det har varit flera turer kring upphandlingen av Lindbackens drift. Kommunen fattade efter upphandling först beslut om att tilldela Vardaga äldreomsorg AB ansvaret för driften.

Attendo överklagade beslutet och fick stöd hos förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten gav Säffle kommun i uppdrag att göra om värderingen av de olika anbuden. När värderingen hade gjorts om var det i stället Attendo som tilldelades ansvaret för Lindbackens drift. Det beslutet har Vardaga i sin tur överklagat till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten valde att inte bevilja prövningstillstånd. Då överklagade man i stället till kammarrätten som nu har kommit med sin dom. ”Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och beslutar att upphandlingen ska göras om”, står det i domen.

En anledning till att kammarrätten bedömer att upphandlingen ska göras om är att man anser att det finns brister i förfrågningsunderlaget.

Kommunens upphandlare Sven Junzell nåddes av kammarrättens dom under måndagen. Han uppger att allt pekar på att kommunen kommer att följa kammarrättens dom och göra om upphandlingen.

– Då får vi gå på det. Vi kommer nog inte att överklaga till högre instans, säger Sven Junzell.

Han uppger att man har försökt följa de anvisningar man fått. Under tiden processen fortfarande är i gång kommer Attendo fortsätta att ansvara för driften av Lindbacken.

– Vi förlänger till årets slut. Vi misstänkte att det skulle dra ut på tiden, säger Sven Junzell.

Det har varit flera turer kring upphandlingen av Lindbackens drift. Kommunen fattade efter upphandling först beslut om att tilldela Vardaga äldreomsorg AB ansvaret för driften.

Attendo överklagade beslutet och fick stöd hos förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten gav Säffle kommun i uppdrag att göra om värderingen av de olika anbuden. När värderingen hade gjorts om var det i stället Attendo som tilldelades ansvaret för Lindbackens drift. Det beslutet har Vardaga i sin tur överklagat till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten valde att inte bevilja prövningstillstånd. Då överklagade man i stället till kammarrätten som nu har kommit med sin dom. ”Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och beslutar att upphandlingen ska göras om”, står det i domen.

En anledning till att kammarrätten bedömer att upphandlingen ska göras om är att man anser att det finns brister i förfrågningsunderlaget.

Kommunens upphandlare Sven Junzell nåddes av kammarrättens dom under måndagen. Han uppger att allt pekar på att kommunen kommer att följa kammarrättens dom och göra om upphandlingen.

– Då får vi gå på det. Vi kommer nog inte att överklaga till högre instans, säger Sven Junzell.

Han uppger att man har försökt följa de anvisningar man fått. Under tiden processen fortfarande är i gång kommer Attendo fortsätta att ansvara för driften av Lindbacken.

– Vi förlänger till årets slut. Vi misstänkte att det skulle dra ut på tiden, säger Sven Junzell.