2015-05-23 10:00

2015-05-23 10:00

Växande familje-företag

SÄFFLE: Arnells Byggmaskiner fortsätter att gå bra

Familjeföretaget Arnell Byggmaskiner AB går på offensiven med fortsatta investeringar i både maskiner och lokaler.
– 2014 var vårt bästa år hittills och jag ser positivt på framtidsmöjligheterna, säger företagets ägare Dan Arnell.

Det har hänt mycket sedan Arnells 2007 byggde nytt och flyttade tvärs över gatan på Norrlandsvägen. För tre år sedan byggdes en ny garage- och förrådsbyggnad och senaste investeringen är en ny butiksdel på 120 kvadratmeter där man kommer att satsa på utökad försäljning av maskiner och elverktyg.

– Sedan Tools stängde i Säffle har vi haft en ökad efterfrågan och därför satsar vi på ett utökat sortiment av bland annat elverktyg, berättar Dan Arnell.

Maskininvesteringar

Försäljning utgör cirka 15 procent av företagets verksamhet. Ett annat viktigt ben som företaget står på är bilning och borrning i betong men huvuddelen av verksamheten utgörs av maskinuthyrning. I år har företaget av den anledningen gjort nya investeringar i den redan stora maskinparken.

– Vi har köpt flera nya liftar och har nu 45 olika liftar varav den största är 20 meter hög, berättar Dan Arnell.

Maskinuthyrningen har i många år legat på en konstant hög nivå och är i första hand inriktad på den lokala marknaden. När det gäller avancerad håltagning, borrning och bilning har man däremot en större marknad med kunder utspridda över en betydligt större region.

Företaget har planer på att bygga ut ytterligare.

– Vi ska bygga en ny verkstad för service och underhåll. Det är viktigt för oss att ha en servicedel som kunderna är nöjda med och kan lita på, förklarar an Arnell.

Lång yrkeserfarenhet

Arnells är ett renodlat familjeföretag som startades för 45 år sedan av Arvid Arnell. Sonen Dan tog över verksamheten för 25 år sedan och hans båda bröder Pål och Kurt är båda anställda i företaget. Tillsammans har bröderna över 100 år av samlad yrkeserfarenhet och kompetens. Det skapar stort förtroende i branschen.

Dan Arnell ser positivt på framtiden. I fortsättningen kommer man exempelvis att satsa mer på egenimport av maskiner och verktyg:

– Det har rullat på bra i många år och det gör mig optimistisk, både när det gäller företaget men också när det gäller Säffles möjligheter att växa. Att det byggs i Guttane skickar ut positiva signaler om en stad som växer, säger han.

Det har hänt mycket sedan Arnells 2007 byggde nytt och flyttade tvärs över gatan på Norrlandsvägen. För tre år sedan byggdes en ny garage- och förrådsbyggnad och senaste investeringen är en ny butiksdel på 120 kvadratmeter där man kommer att satsa på utökad försäljning av maskiner och elverktyg.

– Sedan Tools stängde i Säffle har vi haft en ökad efterfrågan och därför satsar vi på ett utökat sortiment av bland annat elverktyg, berättar Dan Arnell.

Maskininvesteringar

Försäljning utgör cirka 15 procent av företagets verksamhet. Ett annat viktigt ben som företaget står på är bilning och borrning i betong men huvuddelen av verksamheten utgörs av maskinuthyrning. I år har företaget av den anledningen gjort nya investeringar i den redan stora maskinparken.

– Vi har köpt flera nya liftar och har nu 45 olika liftar varav den största är 20 meter hög, berättar Dan Arnell.

Maskinuthyrningen har i många år legat på en konstant hög nivå och är i första hand inriktad på den lokala marknaden. När det gäller avancerad håltagning, borrning och bilning har man däremot en större marknad med kunder utspridda över en betydligt större region.

Företaget har planer på att bygga ut ytterligare.

– Vi ska bygga en ny verkstad för service och underhåll. Det är viktigt för oss att ha en servicedel som kunderna är nöjda med och kan lita på, förklarar an Arnell.

Lång yrkeserfarenhet

Arnells är ett renodlat familjeföretag som startades för 45 år sedan av Arvid Arnell. Sonen Dan tog över verksamheten för 25 år sedan och hans båda bröder Pål och Kurt är båda anställda i företaget. Tillsammans har bröderna över 100 år av samlad yrkeserfarenhet och kompetens. Det skapar stort förtroende i branschen.

Dan Arnell ser positivt på framtiden. I fortsättningen kommer man exempelvis att satsa mer på egenimport av maskiner och verktyg:

– Det har rullat på bra i många år och det gör mig optimistisk, både när det gäller företaget men också när det gäller Säffles möjligheter att växa. Att det byggs i Guttane skickar ut positiva signaler om en stad som växer, säger han.