2015-05-15 16:33

2015-05-15 16:34

"Inte det vi hade hoppats på"

SÄFFLE: Ett fåtal sökande till de teoretiska programmen

Omvalet är nu avslutat och till stora delar sammanräknat.
Det sena beslutet att återigen erbjuda samhäll och ekonomi på Herrgårdsgymnasiet gav inte önskat resultat.
Två sökande till samhällsprogrammet, det blev allt.

Det har nu gått ganska exakt tre veckor sedan skolledningen och politikerna i barn- och utbildningsnämnden gick ut med beskedet. Ett besked som innebar att Herrgårdsgymnasiet återigen skulle göra ett försök med de teoretiska programmen samhällsvetenskap och ekonomi.

Nu har niondeklassarna i kommunen funderat ett varv till på sina framtida gymnasiestudier. Omvalsperioden avslutades i veckan och sammanställningen visar tydligt att de ”nya” teoriprogrammen inte har lockat eleverna i tillräcklig utsträckning.

Det går redan nu att slå fast att tre teoretiska program, natur, samhäll och ekonomi inte kommer att kunna starta i höst. Två elever har sökt samhäll i första hand, de övriga två programmen har inte lockat någon sökande.

Erik Blakstad (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden hade hoppats på ett betydligt mer positivt utfall.

– Det var visserligen en försöksballong från vår sida. Men det är klart att det här inte är vad vi hade hoppats på, det är tråkigt tycker jag, säger han.

När beslutet presenterades i april så talade alla inblandade om behovet av långsiktighet och att inte ge upp ambitionen även om årets resultat skulle komma att bli magert. Nu står vi inför detta faktum och Erik Blakstad håller fast vid att ändå se positivt på framtiden.

– Det måste vi ju göra. Vi får utvärdera det här resultatet nu och försöka vara förhoppningsfulla när vi ser framåt. Dessutom har vi våra yrkeslinjer som vi måste framhålla och vara stolta över, säger han.

Flera av de yrkesförberedande programmen på Herrgårdsgymnasiet har lyckats öka sökantalet jämfört med första valperioden i februari. Byggprogrammet är ett exempel på detta och med 42 sökande i första hand så är man det program på skolan som lockat flest elever.

Värt att notera i övrigt är bland annat att el/energi ser ut att lyckas fylla sina platser och att teknikprogrammet står sig förhållandevis väl även nu när programmet erbjuds på Karlbergsgymnasiet.

Det har nu gått ganska exakt tre veckor sedan skolledningen och politikerna i barn- och utbildningsnämnden gick ut med beskedet. Ett besked som innebar att Herrgårdsgymnasiet återigen skulle göra ett försök med de teoretiska programmen samhällsvetenskap och ekonomi.

Nu har niondeklassarna i kommunen funderat ett varv till på sina framtida gymnasiestudier. Omvalsperioden avslutades i veckan och sammanställningen visar tydligt att de ”nya” teoriprogrammen inte har lockat eleverna i tillräcklig utsträckning.

Det går redan nu att slå fast att tre teoretiska program, natur, samhäll och ekonomi inte kommer att kunna starta i höst. Två elever har sökt samhäll i första hand, de övriga två programmen har inte lockat någon sökande.

Erik Blakstad (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden hade hoppats på ett betydligt mer positivt utfall.

– Det var visserligen en försöksballong från vår sida. Men det är klart att det här inte är vad vi hade hoppats på, det är tråkigt tycker jag, säger han.

När beslutet presenterades i april så talade alla inblandade om behovet av långsiktighet och att inte ge upp ambitionen även om årets resultat skulle komma att bli magert. Nu står vi inför detta faktum och Erik Blakstad håller fast vid att ändå se positivt på framtiden.

– Det måste vi ju göra. Vi får utvärdera det här resultatet nu och försöka vara förhoppningsfulla när vi ser framåt. Dessutom har vi våra yrkeslinjer som vi måste framhålla och vara stolta över, säger han.

Flera av de yrkesförberedande programmen på Herrgårdsgymnasiet har lyckats öka sökantalet jämfört med första valperioden i februari. Byggprogrammet är ett exempel på detta och med 42 sökande i första hand så är man det program på skolan som lockat flest elever.

Värt att notera i övrigt är bland annat att el/energi ser ut att lyckas fylla sina platser och att teknikprogrammet står sig förhållandevis väl även nu när programmet erbjuds på Karlbergsgymnasiet.

Herrgårdsgymnasiet

Program/Platser/Sökande

Bygg/anläggning/48/42

El/energi/16/17

Ekonomi/16/0

Fordon/54/36

Natur/16/0

Samhäll/16/2

Teknik/32/24

Vård/omsorg/16/14