2015-05-08 14:21

2015-05-08 14:37

Beslut om inställd älgjakt

SÄFFLE: Kommunens största jaktlag gör uppehåll i älgjakten

Tillgången på älg räcker inte längre till.

Kilberga Jaktlag, det största jaktlaget i kommunen, har därför tagit det historiska beslutet att ställa in årets jakt.
– Vi är helt eniga i vårt beslut och det känns väldigt bra, säger ordförande Bruno Kilberg.

Det var på ett stormöte i Kilberga Jaktlag i förra veckan som det ovanliga, för att inte säga unika, beslutet fattades.

Älgjakten på det drygt 3000 hektar stora reviret kommer inte att genomföras under 2015.

– Vi har aldrig behövt fatta ett sådant här beslut förut. Det är framför allt de sista två åren som det har hänt något, vi har inte kunnat fylla kvoten och så var det inte alls tidigare, säger Bruno Kilberg.

Under våren så togs ett samlat beslut i Säffle Västra Älgskötselområde om att kraftigt sänka tilldelningen jämfört med tidigare år. Ett beslut som för de 45 jägarna i Kilberga skulle ha inneburit 4-5 vuxna älgar årligen.

Men nu har man alltså kommit fram till att gå längre än så. Det krävs ett totalt stopp för avskjutning under ett år, menar styrelsen och medlemmarna i Kilberga Jaktlag.

Förödande

Att köra på som vanligt skulle vara förödande ur flera aspekter. De få stora tjurarna i området skjuts av, älgkorna har svårt att bli betäckta och kvigor som normalt skulle ha haft kalvar och varit fredade skjuts också. Ett sådant scenario skulle komma att slå ut beståndet helt och därmed omöjliggöra för fortsatt jakt under lång tid framöver.

Mot denna bakgrund så verkar jägarna uppleva beslutet som positivt, även om de såklart allra helst skulle ha sett att det funnits förutsättningar till jakt.

– Trots att jag inte missat en jaktdag sedan 1969 så tycker jag att det här känns bra, inte minst att vi varit så eniga. Det här beslutet var nödvändigt, säger Gunnar Östlund.

Vilka effekter som beslutet kommer att få återstår nu att se. Förhoppningen är såklart att uppehållet ska innebära att älgbeståndet återhämtar sig och att det kan bli jakt igen redan nästa år.

Kanske får Kilbergas agerande också betydelse för hur andra mindre jaktlag resonerar inför årets jakt.

– Jag tror att det har viss betydelse vad vi gör i och med att vi är det största jaktlaget. Vi hoppas att vi kan föregå med gott exempel, säger Bruno Kilberg.

Vargnärvaro

Ett minskat älgbestånd på andra håll har i vissa fall kunnat kopplas till en ökad närvaro av varg. Det finns också vargrevir som angränsar till Kilbergas område och enstaka vargobservationer har gjorts.

– Men det är betydligt mer norr om E18 och det finns väl ett konstaterat revir i Svanskog. Här hos oss så har vargen ännu inte haft någon påverkan på älgstammen, säger Anders Höök.

Det var på ett stormöte i Kilberga Jaktlag i förra veckan som det ovanliga, för att inte säga unika, beslutet fattades.

Älgjakten på det drygt 3000 hektar stora reviret kommer inte att genomföras under 2015.

– Vi har aldrig behövt fatta ett sådant här beslut förut. Det är framför allt de sista två åren som det har hänt något, vi har inte kunnat fylla kvoten och så var det inte alls tidigare, säger Bruno Kilberg.

Under våren så togs ett samlat beslut i Säffle Västra Älgskötselområde om att kraftigt sänka tilldelningen jämfört med tidigare år. Ett beslut som för de 45 jägarna i Kilberga skulle ha inneburit 4-5 vuxna älgar årligen.

Men nu har man alltså kommit fram till att gå längre än så. Det krävs ett totalt stopp för avskjutning under ett år, menar styrelsen och medlemmarna i Kilberga Jaktlag.

Förödande

Att köra på som vanligt skulle vara förödande ur flera aspekter. De få stora tjurarna i området skjuts av, älgkorna har svårt att bli betäckta och kvigor som normalt skulle ha haft kalvar och varit fredade skjuts också. Ett sådant scenario skulle komma att slå ut beståndet helt och därmed omöjliggöra för fortsatt jakt under lång tid framöver.

Mot denna bakgrund så verkar jägarna uppleva beslutet som positivt, även om de såklart allra helst skulle ha sett att det funnits förutsättningar till jakt.

– Trots att jag inte missat en jaktdag sedan 1969 så tycker jag att det här känns bra, inte minst att vi varit så eniga. Det här beslutet var nödvändigt, säger Gunnar Östlund.

Vilka effekter som beslutet kommer att få återstår nu att se. Förhoppningen är såklart att uppehållet ska innebära att älgbeståndet återhämtar sig och att det kan bli jakt igen redan nästa år.

Kanske får Kilbergas agerande också betydelse för hur andra mindre jaktlag resonerar inför årets jakt.

– Jag tror att det har viss betydelse vad vi gör i och med att vi är det största jaktlaget. Vi hoppas att vi kan föregå med gott exempel, säger Bruno Kilberg.

Vargnärvaro

Ett minskat älgbestånd på andra håll har i vissa fall kunnat kopplas till en ökad närvaro av varg. Det finns också vargrevir som angränsar till Kilbergas område och enstaka vargobservationer har gjorts.

– Men det är betydligt mer norr om E18 och det finns väl ett konstaterat revir i Svanskog. Här hos oss så har vargen ännu inte haft någon påverkan på älgstammen, säger Anders Höök.