2015-04-18 06:00

2015-04-18 10:40

Starka reaktioner mot byggplanerna

SÄFFLE: Kommunen vill bygga LSS-boende i grönområde

Säffle kommun vill bygga ett stort LSS-boende på berget i kvarteret Domaren vid Kyrkogatan. Planerna gör de boende i området rasande.
– Det verkar som om kommunen har velat genomföra det här i smyg.

Det säger Anna Andersson som med sin familj – man och två barn – bor i en villa på Kyrkogatan och blir närmaste granne med nybygget. Hon och hennes grannar är irriterade på att de boende i kvarteret inte fick veta något om byggplanerna förrän två veckor innan beslutet ska fattas och fyra veckor innan den planerade byggstarten.

– Vi tycker också att det är konstigt att Säffle kommun väljer att bygga bort ett av centrums få grönområden. Det rimmar väldigt dåligt med den gröna visionen, säger Anna.

Fick veta sent

Det har varit tyst kring kommunens planer på att bygga ett LSS-boende på Domaren och det var inte förrän den 7 april som de boende i området fick information om hur långt planerna gått.

– Då fick vi ett brev om att vi kunde yttra oss men kommunen ville ha svaret senast det 17 april eftersom bygglovsfrågan ska behandlas den 21 april. Det är väldigt kort tid i en så viktig fråga. Ingen av alla som jag pratat med kände till ärendet innan dess och alla är lika upprörda, både över hur dåligt informationen skötts men framför allt över att ett omtyckt grönområde ska förstöras, säger Anna Andersson.

Flera som klagar

Flera fastighetsägare har nu skrivit till kommunen och yttrat sig i frågan. Starka reaktioner har också kommit från förskolan Kullerbyttan som bedriver sin verksamhet i gamla tingshuset och har stor glädje av grönområdet utanför husknuten. Också på Tingvallaskolan är man besvikna eftersom berget regelbundet används som utflyktsmål för barnen på fritids och förskola. Det är nämligen ett populärt och flitigt utnyttjat område som används året om.

– För oss som bor här skulle en byggnation dessutom förstöra läget och sänka värdet på våra fastigheter. När vi flyttade hit var läget och utsikten en avgörande faktor. Nu kommer vi att få en stor husvägg som utsikt, säger Anna Andersson.

Bättre alternativ

Hon menar att det finns bättre alternativ.

– Lille Karlsson (S) har ett bra förslag om att bygga på Sund där det redan finns klara tomter och befintligt boende samt närhet både till grönområden och centrum. Det borde väl även ge lägre byggkostnader än att bygga på en bergig tomt som Domaren, menar Anna Andersson.

– Jag tycker också det är motsägelsefullt att bygga bort en relativt stort parkeringsplats, som aldrig står tom, när kommunen och butiksägare ofta påpekar brister på p-platser i centrum, tillägger hon.

Det säger Anna Andersson som med sin familj – man och två barn – bor i en villa på Kyrkogatan och blir närmaste granne med nybygget. Hon och hennes grannar är irriterade på att de boende i kvarteret inte fick veta något om byggplanerna förrän två veckor innan beslutet ska fattas och fyra veckor innan den planerade byggstarten.

– Vi tycker också att det är konstigt att Säffle kommun väljer att bygga bort ett av centrums få grönområden. Det rimmar väldigt dåligt med den gröna visionen, säger Anna.

Fick veta sent

Det har varit tyst kring kommunens planer på att bygga ett LSS-boende på Domaren och det var inte förrän den 7 april som de boende i området fick information om hur långt planerna gått.

– Då fick vi ett brev om att vi kunde yttra oss men kommunen ville ha svaret senast det 17 april eftersom bygglovsfrågan ska behandlas den 21 april. Det är väldigt kort tid i en så viktig fråga. Ingen av alla som jag pratat med kände till ärendet innan dess och alla är lika upprörda, både över hur dåligt informationen skötts men framför allt över att ett omtyckt grönområde ska förstöras, säger Anna Andersson.

Flera som klagar

Flera fastighetsägare har nu skrivit till kommunen och yttrat sig i frågan. Starka reaktioner har också kommit från förskolan Kullerbyttan som bedriver sin verksamhet i gamla tingshuset och har stor glädje av grönområdet utanför husknuten. Också på Tingvallaskolan är man besvikna eftersom berget regelbundet används som utflyktsmål för barnen på fritids och förskola. Det är nämligen ett populärt och flitigt utnyttjat område som används året om.

– För oss som bor här skulle en byggnation dessutom förstöra läget och sänka värdet på våra fastigheter. När vi flyttade hit var läget och utsikten en avgörande faktor. Nu kommer vi att få en stor husvägg som utsikt, säger Anna Andersson.

Bättre alternativ

Hon menar att det finns bättre alternativ.

– Lille Karlsson (S) har ett bra förslag om att bygga på Sund där det redan finns klara tomter och befintligt boende samt närhet både till grönområden och centrum. Det borde väl även ge lägre byggkostnader än att bygga på en bergig tomt som Domaren, menar Anna Andersson.

– Jag tycker också det är motsägelsefullt att bygga bort en relativt stort parkeringsplats, som aldrig står tom, när kommunen och butiksägare ofta påpekar brister på p-platser i centrum, tillägger hon.

Nybyggnad

Säffle kommun planerar att på Kyrkogatan 7 i kvarteret Domaren bygga ett LSS-boende för 14 miljoner kronor. Ett LSS-boende är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som innebär en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar

Den aktuella tomtytan är på 1500 kvadratmeter och byggnaden blir på 599 kvadratmeter. Byggstarten är planerad till 1 maj i år. Bygget strider mot gällande detaljplan såtillvida att en del av en planerad carport kommer att hamna på mark som inte får bebyggas.

Källa: