2015-04-14 08:31

2015-04-14 08:34

Nytt avtalsförslaghamnar i rätten?

SÄFFLE: Inget nytt under solen när det gäller Duse

Avtalet är uppsagt och ett nytt avtalsförslag har överlämnats till hyresgästerna.
Hur fortsättningen av processen omkring Duse ser ut ligger nu till stora delar i händerna på Willy Skjeggerud och Ragnhild Nöland.

Det fram till årsskiftet gällande hyresavtalet för campingplatsen för Duse sades upp i slutet av mars månad.

Som Säffle-Tidningen tidigare har berättat så har inställningen från Säffle kommun en längre tid varit att avtalet inte varit skrivet på ett för kommunen fördelaktigt sätt.

Kommunchefen Ingemar Rosén bekräftar att det förslag till nytt avtal som har lämnats över till entreprenörerna och hyresgästerna Skjeggerud och Nöland ser helt annorlunda ut än det tidigare.

– En grundinställning för oss är att kommunen inte ska gå back på avtalet i reda driftspengar. Ett sådant avtal innebär att det blir fråga om en lite märklig subventionering från kommunens sida, säger han.

Hyresnämnden?

Det har ännu endast passerat ett par veckor sedan det nya avtalet presenterades för arrendatorerna på Duse och någon respons från motparten har kommunen inte fått ännu.

– Nej, vi har ännu inte fått någon reaktion och det är väl inte så konstigt. Vi får se vad som händer, om det blir en diskussion om enskildheter i avtalet eller om man vänder sig till Hyresnämnden med en gång.

Rosén menar att den här typen av processer med omförhandlingar av befintliga avtal mycket väl kan bli vanligare inom kommunen i framtiden.

– Det här är inte det enda avtalet som det finns frågetecken kring. Kvaliteten på det nya avtalet vi har tagit fram för Duse är högre i sin nya version och vi ska arbeta genom flera befintliga avtal framöver, säger Ingemar Rosén.

Willy Skjeggerud och Ragnhild Nöland har nu att ta ställning till om de kan tänka sig att acceptera avtalsförslaget, att sätta sig i förhandling med kommunen eller lämna över ärendet till Hyresnämnden direkt.

Utan att vilja säga för mycket så antyder Skjeggerud redan nu att de ändringar som är gjorda är för omfattande för att kunna ”sväljas” utan motstånd. En rättslig prövning i någon form kan mycket väl komma att inledas.

– Vi är öppna för en dialog med kommunen, men det har man ju inte varit särskilt intresserade av tidigare. Sedan är avtalet omskrivet i så stor utsträckning så frågan är om det inte ska ses som ett helt nytt avtal. Det är väl mycket som talar för att alltihop kommer att hänskjutas till Hyresnämnden, säger Willy Skjeggerud.

Förberedelser

Någon omedelbar brådska råder dock inte, enligt Willy Skjeggerud. Han och Ragnhild Nöland är mitt uppe i att förbereda inför den sista säsongen inom det nu gällande hyresavtalet.

– Vi har fullt upp med att göra det bästa vi kan för att få den kommande säsongen att fungera så bra som möjligt. Och vi har ambitionen att fortsätta utveckla turismen och jobba vidare med Duse, säger Willy Skjeggerud.

Tanken sedan i höstas har varit att campinggästerna den kommande säsongen skulle kunna använda sig av ett helt nytt servicehus på området. Ett behov som funnits under många år.

– Planen var att detta skulle stå klart till denna sommar. Vi hade en överenskommelse om att kommunen skulle vara med och ta en del av investeringen för första gången på tretton år. Nu blir det tyvärr inte så, säger Willy Skjeggerud.

Det fram till årsskiftet gällande hyresavtalet för campingplatsen för Duse sades upp i slutet av mars månad.

Som Säffle-Tidningen tidigare har berättat så har inställningen från Säffle kommun en längre tid varit att avtalet inte varit skrivet på ett för kommunen fördelaktigt sätt.

Kommunchefen Ingemar Rosén bekräftar att det förslag till nytt avtal som har lämnats över till entreprenörerna och hyresgästerna Skjeggerud och Nöland ser helt annorlunda ut än det tidigare.

– En grundinställning för oss är att kommunen inte ska gå back på avtalet i reda driftspengar. Ett sådant avtal innebär att det blir fråga om en lite märklig subventionering från kommunens sida, säger han.

Hyresnämnden?

Det har ännu endast passerat ett par veckor sedan det nya avtalet presenterades för arrendatorerna på Duse och någon respons från motparten har kommunen inte fått ännu.

– Nej, vi har ännu inte fått någon reaktion och det är väl inte så konstigt. Vi får se vad som händer, om det blir en diskussion om enskildheter i avtalet eller om man vänder sig till Hyresnämnden med en gång.

Rosén menar att den här typen av processer med omförhandlingar av befintliga avtal mycket väl kan bli vanligare inom kommunen i framtiden.

– Det här är inte det enda avtalet som det finns frågetecken kring. Kvaliteten på det nya avtalet vi har tagit fram för Duse är högre i sin nya version och vi ska arbeta genom flera befintliga avtal framöver, säger Ingemar Rosén.

Willy Skjeggerud och Ragnhild Nöland har nu att ta ställning till om de kan tänka sig att acceptera avtalsförslaget, att sätta sig i förhandling med kommunen eller lämna över ärendet till Hyresnämnden direkt.

Utan att vilja säga för mycket så antyder Skjeggerud redan nu att de ändringar som är gjorda är för omfattande för att kunna ”sväljas” utan motstånd. En rättslig prövning i någon form kan mycket väl komma att inledas.

– Vi är öppna för en dialog med kommunen, men det har man ju inte varit särskilt intresserade av tidigare. Sedan är avtalet omskrivet i så stor utsträckning så frågan är om det inte ska ses som ett helt nytt avtal. Det är väl mycket som talar för att alltihop kommer att hänskjutas till Hyresnämnden, säger Willy Skjeggerud.

Förberedelser

Någon omedelbar brådska råder dock inte, enligt Willy Skjeggerud. Han och Ragnhild Nöland är mitt uppe i att förbereda inför den sista säsongen inom det nu gällande hyresavtalet.

– Vi har fullt upp med att göra det bästa vi kan för att få den kommande säsongen att fungera så bra som möjligt. Och vi har ambitionen att fortsätta utveckla turismen och jobba vidare med Duse, säger Willy Skjeggerud.

Tanken sedan i höstas har varit att campinggästerna den kommande säsongen skulle kunna använda sig av ett helt nytt servicehus på området. Ett behov som funnits under många år.

– Planen var att detta skulle stå klart till denna sommar. Vi hade en överenskommelse om att kommunen skulle vara med och ta en del av investeringen för första gången på tretton år. Nu blir det tyvärr inte så, säger Willy Skjeggerud.