2015-04-09 06:00

2015-04-09 06:48

Bygger provisorisk bro från Tullnäbben

SÄFFLE: Kanalbron repareras för 11 miljoner

Kanalbron i Säffle ska renoveras och kommer att vara avstängd i drygt ett halvår. En provisorisk bro ska byggas för gångare och cyklister men också för trafik i ena riktningen.

Den drygt 50 år gamla bron över Säffle kanal är i dåligt skick och i behov av renovering. Vid inspektion har flera anmärkningar framförts. En omfattande renovering av hydrauliken och styrningen skedde för snart två år sedan men nu handlar det om själva stålkonstruktionen.

– Den nya bron kommer att bli en konstruktion i stål. Det blir en omfattande och dyrbar renovering men det skulle bli ännu dyrare att låta bli eftersom den nuvarande konstruktionen delvis är i trä och därmed har en begränsad livslängd, förklarar gatuchefen Niklas Ekberg.

En renovering av Kanalbron har länge diskuterats och för tre år sedan beslutade kommunen att projektet skulle genomföras. Nu har kommunen gjort en upphandling och utsett entreprenören. Därmed kan jobbet starta.

11 miljoner

Projektet är kostnadsberäknat till 11 miljoner, en kostnad som är budgeterad över två år. Projektet kommer att ta lång tid – det handlar om cirka sju månader – och kanalbron kommer att vara helt stängd under den tiden.

Därför kommer en provisorisk bro att hyras in och monteras över kanalen. Den tillfälliga bron kommer att gå parallellt med Kanalbron.

– Det stämmer. Den kommer att gå från Tullnäbben över till parkeringsplatsen på Kanaltorget och vara öppen för gående, cyklister samt bilar i en riktning, berättar Niklas Ekberg.

Bilar bara från öst

Biltrafik kommer bara att tillåtas i ena riktningen, nämligen från östra till västra sidan. Den som ska köra bil åt andra hållet kommer att få köra via E45.

– Det är inte lämpligt med trafik i båda riktningarna eftersom det skulle kräva trafikljus. Det skulle i sin tur orsaka köer och det finns det inte utrymme för i centrum, förklarar Niklas Ekberg.

– Att det blir trafiken i östlig riktning som får gå via E45-an beror på hur tillfarterna vid E45-an ser ut, säger Niklas Ekberg.

Bygget kommer att starta i början av september. Att det inte sker tidigare beror på att man dels inte vill störa turistsäsongen. Man vill inte heller stänga av farleden för båttrafik förrän båtsäsongen avtagit.

– Vi kommer också att avbryta arbetet under julmånaden och då försöka hitta en lösning som tillåter biltrafik i bägge riktningarna för att inte julhandeln ska påverkas negativt, säger Niklas Ekberg.

Kanalbron är en mycket viktig länk i trafiksystemet i Säffle eftersom det bara finns möjlighet för fordon att passera Byälven via bron eller via E45. Att Kanalbron kan öppnas är också en förutsättning för båttrafik mellan Säffle och Arvika.

Hela projektet beräknas vara avslutat i april 2016.

Just nu pågår också en annan brorenovering i Säffle. Det är Trafikverket som genomför underhållsarbete av E45-ans bro över Byälven. Det är bland annat yt- och tätskiktet som byts ut. Arbetet kommer att pågå under en längre period då bron inte kommer att kunna öppnas för båttrafik. Det är dock bara segelbåtar som påverkas av det stoppet.

Den drygt 50 år gamla bron över Säffle kanal är i dåligt skick och i behov av renovering. Vid inspektion har flera anmärkningar framförts. En omfattande renovering av hydrauliken och styrningen skedde för snart två år sedan men nu handlar det om själva stålkonstruktionen.

– Den nya bron kommer att bli en konstruktion i stål. Det blir en omfattande och dyrbar renovering men det skulle bli ännu dyrare att låta bli eftersom den nuvarande konstruktionen delvis är i trä och därmed har en begränsad livslängd, förklarar gatuchefen Niklas Ekberg.

En renovering av Kanalbron har länge diskuterats och för tre år sedan beslutade kommunen att projektet skulle genomföras. Nu har kommunen gjort en upphandling och utsett entreprenören. Därmed kan jobbet starta.

11 miljoner

Projektet är kostnadsberäknat till 11 miljoner, en kostnad som är budgeterad över två år. Projektet kommer att ta lång tid – det handlar om cirka sju månader – och kanalbron kommer att vara helt stängd under den tiden.

Därför kommer en provisorisk bro att hyras in och monteras över kanalen. Den tillfälliga bron kommer att gå parallellt med Kanalbron.

– Det stämmer. Den kommer att gå från Tullnäbben över till parkeringsplatsen på Kanaltorget och vara öppen för gående, cyklister samt bilar i en riktning, berättar Niklas Ekberg.

Bilar bara från öst

Biltrafik kommer bara att tillåtas i ena riktningen, nämligen från östra till västra sidan. Den som ska köra bil åt andra hållet kommer att få köra via E45.

– Det är inte lämpligt med trafik i båda riktningarna eftersom det skulle kräva trafikljus. Det skulle i sin tur orsaka köer och det finns det inte utrymme för i centrum, förklarar Niklas Ekberg.

– Att det blir trafiken i östlig riktning som får gå via E45-an beror på hur tillfarterna vid E45-an ser ut, säger Niklas Ekberg.

Bygget kommer att starta i början av september. Att det inte sker tidigare beror på att man dels inte vill störa turistsäsongen. Man vill inte heller stänga av farleden för båttrafik förrän båtsäsongen avtagit.

– Vi kommer också att avbryta arbetet under julmånaden och då försöka hitta en lösning som tillåter biltrafik i bägge riktningarna för att inte julhandeln ska påverkas negativt, säger Niklas Ekberg.

Kanalbron är en mycket viktig länk i trafiksystemet i Säffle eftersom det bara finns möjlighet för fordon att passera Byälven via bron eller via E45. Att Kanalbron kan öppnas är också en förutsättning för båttrafik mellan Säffle och Arvika.

Hela projektet beräknas vara avslutat i april 2016.

Just nu pågår också en annan brorenovering i Säffle. Det är Trafikverket som genomför underhållsarbete av E45-ans bro över Byälven. Det är bland annat yt- och tätskiktet som byts ut. Arbetet kommer att pågå under en längre period då bron inte kommer att kunna öppnas för båttrafik. Det är dock bara segelbåtar som påverkas av det stoppet.