2015-04-07 06:00

2015-04-08 14:52

Fler vill ha ekogrisar

VÄRMLANDSNÄS: Karl Petter driver Kravekologisk grisproduktion

Allt fler grisbönder väljer att ställa om till ekologisk produktion. Karl Petter Bergvall har haft ekogrisar i ungefär sex år och har aldrig ångrat att han ställde om till Kravproduktion.

Fram tills nyligen var Karl Petter Bergvall på Ramstad gård på Värmlandsnäs ensam i Värmland om att ha ekogrisar. Föreningen Jord på trynet, som organiserar landets Kravgrisuppfödare, gick nyligen ut med ett pressmeddelande där de lovade att öka antalet Kravgrisbönder med 25 procent samt att öka antalet Kravuppfödda grisar med nästan 50 procent under 2015.

Egen spannmål

För att blir Kravekologisk krävs det bland annat att grisarna får beta utomhus, böka i jorden och bada i gyttjebad under minst fyra sommarmånader. Karl Petter Bergvall uppger också att minst 50 procent av den spannmål som grisarna äter ska vara producerad på det egna jordbruket.

Karl Petter tog för något år sedan över Ramstad gård och grisproduktionen där efter sina föräldrar. De hade då haft Kravekologiska grisar sedan 2009. Karl Petter har märkt att efterfrågan av ekologiskt griskött har ökat de senaste åren.

– Konsumenterna har blivit mer medvetna om vad de stoppar i sig. De vill veta att djuret har levt bra och de vill veta att maten man stoppat i grisen inte varit besprutad, säger Karl Petter.

Gladare grisar

På Ramstad gård finns det runt 80 suggor och varje år föds 1 700-1 800 grisar upp till slakt. Karl Petter har märkt att grisarna blivit gladare sedan han gick över och blev en Kravekologisk uppfödare. Han berättar att de ibland är sjövilda och springer runt när de är utomhus.

– Det är en otroligt stor skillnad, säger han.

Karl Petters grisar går på grönbete fyra månader på sommarhalvåret men de har även möjlighet att gå ut andra tider på året. I stallet finns det luckor i väggen så att de kan gå ut när de känner för det.

Fler ekogrisar

Föreningen Jord på trynet har idag 24 medlemmar. Det är 24 svenska ekologiska bönder som föder upp nästan alla Kravgrisar i Sverige. Tillsammans föder de upp ungefär 24 000 grisar om året och det motsvarar ungefär en procent av alla grisar som produceras i Sverige.

Nu verkar intresset för att ställa om till Kravekologisk produktion öka.

– Vi kommer att öka antalet Kravgrisbönder med 25 procent och antalet Kravuppfödda grisar med närmare 50 procent under 2015. Det betyder sex nya uppfödare och knappt 10 000 nya grisar, säger Carina Andersson, grisbonde och vice ordförande i föreningen Jord på Trynet.

Fram tills nyligen var Karl Petter Bergvall på Ramstad gård på Värmlandsnäs ensam i Värmland om att ha ekogrisar. Föreningen Jord på trynet, som organiserar landets Kravgrisuppfödare, gick nyligen ut med ett pressmeddelande där de lovade att öka antalet Kravgrisbönder med 25 procent samt att öka antalet Kravuppfödda grisar med nästan 50 procent under 2015.

Egen spannmål

För att blir Kravekologisk krävs det bland annat att grisarna får beta utomhus, böka i jorden och bada i gyttjebad under minst fyra sommarmånader. Karl Petter Bergvall uppger också att minst 50 procent av den spannmål som grisarna äter ska vara producerad på det egna jordbruket.

Karl Petter tog för något år sedan över Ramstad gård och grisproduktionen där efter sina föräldrar. De hade då haft Kravekologiska grisar sedan 2009. Karl Petter har märkt att efterfrågan av ekologiskt griskött har ökat de senaste åren.

– Konsumenterna har blivit mer medvetna om vad de stoppar i sig. De vill veta att djuret har levt bra och de vill veta att maten man stoppat i grisen inte varit besprutad, säger Karl Petter.

Gladare grisar

På Ramstad gård finns det runt 80 suggor och varje år föds 1 700-1 800 grisar upp till slakt. Karl Petter har märkt att grisarna blivit gladare sedan han gick över och blev en Kravekologisk uppfödare. Han berättar att de ibland är sjövilda och springer runt när de är utomhus.

– Det är en otroligt stor skillnad, säger han.

Karl Petters grisar går på grönbete fyra månader på sommarhalvåret men de har även möjlighet att gå ut andra tider på året. I stallet finns det luckor i väggen så att de kan gå ut när de känner för det.

Fler ekogrisar

Föreningen Jord på trynet har idag 24 medlemmar. Det är 24 svenska ekologiska bönder som föder upp nästan alla Kravgrisar i Sverige. Tillsammans föder de upp ungefär 24 000 grisar om året och det motsvarar ungefär en procent av alla grisar som produceras i Sverige.

Nu verkar intresset för att ställa om till Kravekologisk produktion öka.

– Vi kommer att öka antalet Kravgrisbönder med 25 procent och antalet Kravuppfödda grisar med närmare 50 procent under 2015. Det betyder sex nya uppfödare och knappt 10 000 nya grisar, säger Carina Andersson, grisbonde och vice ordförande i föreningen Jord på Trynet.