2015-03-27 14:37

2015-03-28 08:13

Stenmagasinet får serveringstillstånd

SÄFFLE: Beslutade mot förvaltningens förslag

(UPPDATERAD) Stenmagasinets ägare har beviljats serveringstillstånd. Socialnämndens arbetsutskott beslutade mot förvaltningens förslag när de på fredagsförmiddagen godkände ansökan om serveringstillstånd.

I går, fredag, kom beskedet. Stenmagasinets ägare har beviljats serveringstillstånd.

– Vi är glada att vi äntligen har kommit till ett positivt besked. Vi vill tacka Säffleborna för deras stöd. Nu kommer vi att ge järnet, säger krögaren Mecnun ”Manne” Delen.

I slutet av januari kom förvaltningsrättens besked om att Säffle kommun inte hade haft rätt att neka Stenmagasinets ägare serveringstillstånd. Kommunen valde att inte överklaga domen och socialförvaltningen fick uppdraget att göra en nya prövning när det gäller Stenmagasinets serveringstillstånd.

Socialförvaltningen tog hjälp av en extern part som gjorde en utredning av ärendet. Med utredningen i bakgrunden var socialförvaltningens förslag att Stenmagasinets ägare skulle nekas serveringstillstånd. Socialnämndens arbetsutskott skulle ha fattat beslut i ärendet redan i onsdags. Men ledamöterna ville ha tid på sig att gå igenom utredningen så beslutet flyttades fram. I går, fredag, togs frågan upp på ett extrainsatt möte och socialnämndens arbetsutskott beslutade att gå emot förvaltningens förslag och beslutade därmed att bevilja Stenmagasinets ägare serveringstillstånd. Lillie Karlsson (S) reserverade sig mot beslutet.

Tider för servering

Förvaltningen föreslog att ansökan om serveringstillstånd skulle avslås eftersom det framkommit i utredningen att de sökande inte uppfyllde vissa krav. Men arbetsutskottet ansåg inte att det var tillräckligt för att de skulle avslå ansökan.

Anita Karlsson (C) som är 1:e vice ordförande i socialnämnden satt som ordförande för mötet när beslutet fattades. Hon berättar att arbetsutskottets beslut blev att bevilja stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten vid Stenmagasinet. Tillståndet innefattar starköl, vin och sprit och det gäller dagligen klockan 11-01 inomhus och dagligen klockan 11-23 på uteserveringen med undantag för fredagar, lördagar samt dagar för röd dag då serveringstillståndet gäller fram till midnatt på uteserveringen. Det är samma tider som gäller för övriga restauranger i stan som har uteservering.

Anita Karlsson tycker att det är skönt att kunna sätta punkt för ärendet. Hon tycker att det var rätt att skjuta upp beslutet ett par dagar.

– Det är flera nya ledamöter och vi vill kunna ta ett så rätt beslut som möjligt. Därför kändes det nödvändigt, säger hon.

Stenmagasinets krögare nåddes av beskedet på fredagsförmiddagen.

– Det känns väldigt bra. Det är en stor tyngd som har fallit från axlarna, säger Mecnun ”Manne” Delen.

I går, fredag, kom beskedet. Stenmagasinets ägare har beviljats serveringstillstånd.

– Vi är glada att vi äntligen har kommit till ett positivt besked. Vi vill tacka Säffleborna för deras stöd. Nu kommer vi att ge järnet, säger krögaren Mecnun ”Manne” Delen.

I slutet av januari kom förvaltningsrättens besked om att Säffle kommun inte hade haft rätt att neka Stenmagasinets ägare serveringstillstånd. Kommunen valde att inte överklaga domen och socialförvaltningen fick uppdraget att göra en nya prövning när det gäller Stenmagasinets serveringstillstånd.

Socialförvaltningen tog hjälp av en extern part som gjorde en utredning av ärendet. Med utredningen i bakgrunden var socialförvaltningens förslag att Stenmagasinets ägare skulle nekas serveringstillstånd. Socialnämndens arbetsutskott skulle ha fattat beslut i ärendet redan i onsdags. Men ledamöterna ville ha tid på sig att gå igenom utredningen så beslutet flyttades fram. I går, fredag, togs frågan upp på ett extrainsatt möte och socialnämndens arbetsutskott beslutade att gå emot förvaltningens förslag och beslutade därmed att bevilja Stenmagasinets ägare serveringstillstånd. Lillie Karlsson (S) reserverade sig mot beslutet.

Tider för servering

Förvaltningen föreslog att ansökan om serveringstillstånd skulle avslås eftersom det framkommit i utredningen att de sökande inte uppfyllde vissa krav. Men arbetsutskottet ansåg inte att det var tillräckligt för att de skulle avslå ansökan.

Anita Karlsson (C) som är 1:e vice ordförande i socialnämnden satt som ordförande för mötet när beslutet fattades. Hon berättar att arbetsutskottets beslut blev att bevilja stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten vid Stenmagasinet. Tillståndet innefattar starköl, vin och sprit och det gäller dagligen klockan 11-01 inomhus och dagligen klockan 11-23 på uteserveringen med undantag för fredagar, lördagar samt dagar för röd dag då serveringstillståndet gäller fram till midnatt på uteserveringen. Det är samma tider som gäller för övriga restauranger i stan som har uteservering.

Anita Karlsson tycker att det är skönt att kunna sätta punkt för ärendet. Hon tycker att det var rätt att skjuta upp beslutet ett par dagar.

– Det är flera nya ledamöter och vi vill kunna ta ett så rätt beslut som möjligt. Därför kändes det nödvändigt, säger hon.

Stenmagasinets krögare nåddes av beskedet på fredagsförmiddagen.

– Det känns väldigt bra. Det är en stor tyngd som har fallit från axlarna, säger Mecnun ”Manne” Delen.