2015-03-27 09:43

2015-03-27 09:43

2 380 gillar Säffle kommun på Facebook

SÄFFLE: Tiondeplats i landet när det gäller incheckningar

Säffle kommun har 2 380 gillare på Facebook. Det placerar Säffle på 37:e plats bland de kommuner i Sverige som har flest gillare.

I rapporten Kommunen på Facebook 2015 presenterar företaget Kreafon siffror som handlar om popularitet, medborgarkontakt och engagemang på olika kommuners Facebooksidor.

72 procent av Sveriges kommuner har en kommunövergripande sida på Facebook. Karlstad är den kommun som har flest antal gillare, 23 382 stycken. Tittar man på antal gillare i relation till antal invånare så är det Malung-Sälen som toppar listan. Siffrorna som undersökningen bygger på är insamlade 7-8 januari 2015. Rapporten inkluderar bara övergripande sidor för kommunen och inte enskilda förvaltningars sidor.

Enligt rapporten hamnar Säffle som har 2 380 gillare på 37:e plats när det gäller antal gillare på den kommunövergripande Facebooksidan.

Tittar man på antalet gillare per invånare hamnar Säffle ännu högre upp på listan. 15,53 procent räcker till 21:a plats.

Kreafon har även undersökt antal incheckningar som har gjorts på kommunsidorna. När det gäller antalet incheckningar hamnar Säffle på tionde plats i hela landet med 1 339 incheckningar.

I rapporten Kommunen på Facebook 2015 presenterar företaget Kreafon siffror som handlar om popularitet, medborgarkontakt och engagemang på olika kommuners Facebooksidor.

72 procent av Sveriges kommuner har en kommunövergripande sida på Facebook. Karlstad är den kommun som har flest antal gillare, 23 382 stycken. Tittar man på antal gillare i relation till antal invånare så är det Malung-Sälen som toppar listan. Siffrorna som undersökningen bygger på är insamlade 7-8 januari 2015. Rapporten inkluderar bara övergripande sidor för kommunen och inte enskilda förvaltningars sidor.

Enligt rapporten hamnar Säffle som har 2 380 gillare på 37:e plats när det gäller antal gillare på den kommunövergripande Facebooksidan.

Tittar man på antalet gillare per invånare hamnar Säffle ännu högre upp på listan. 15,53 procent räcker till 21:a plats.

Kreafon har även undersökt antal incheckningar som har gjorts på kommunsidorna. När det gäller antalet incheckningar hamnar Säffle på tionde plats i hela landet med 1 339 incheckningar.