2015-03-25 15:49

2015-03-25 15:49

Dan Rogne in i SKL

SÄFFLE

Säffles kommunalråd, Dag Rogne (C) har valts till ersättare i Sveriges kommuner och landsting, SKL:s beredning för tillväxt och regional utveckling. Det beslutade SKL:s nyvalda styrelse på onsdagen.

 

– Eftersom regeringen i veckan aviserat att man avser att bilda regioner i hela Sverige kommer beredningens frågor att hamna i särskilt fokus de kommande åren, säger han.

 

 

 

– Eftersom regeringen i veckan aviserat att man avser att bilda regioner i hela Sverige kommer beredningens frågor att hamna i särskilt fokus de kommande åren, säger han.