2015-03-23 14:44

2015-03-23 14:50

Morgontåget till Göteborg tidigareläggs – med byte

SÄFFLE: "Inte helt nöjda med lösningen"

Första avgången kommer att gå 05:25 och innebära ett tågbyte i Trollhättan för de Säffleresenärer som vill vara framme i Göteborg klockan 07:15.
– Vi är inte helt nöjda med lösningen, säger Säffles kommunalråd Dag Rogne (C).

Pendlingsfrågan har rört upp starka känslor. Från Säfflehåll har man betonat vikten av att vara en attraktiv pendlarort och att kunna erbjuda korta restider. Så ser det alltså inte ut att bli, när Västtrafik ska spika sin tidtabell.

Avgångstiden kommer att tidigareläggas med fem minuter från Säffle och Åmål för att möjliggöra en anslutning i Trollhättan mot tåg 113 som går Uddevalla–Öxnered–Trollhättan–Göteborg. Då kan man ha samma ankomsttid i Göteborg som i dag.

”Åt fel håll”

Från Säffle kommuns sida är man alltså inte helt tillfredställd med förslaget.

– Även om fem minuter inte har en enorm betydelse så är det ändå en utveckling åt fel håll, skriver Katrin Steverding, utvecklingshandläggare i Säffle kommun i ett mail till Västtrafik.

Man menar även från kommunens sida att ingrepp i tidtabeller minskar förtroendet och tilliten till kollektivtrafiken.

– Ett byte i Trollhättan stör också arbetsron för dem som pendlar, menar Dag Rogne.

Pengar går först

Västtrafik har tagit del av Säffle kommuns synpunkter på förändringen.

Man har förståelse för att kommunen verkar för bästa möjliga resmöjligheter för Säffleborna – men menar att kostnadseffektiviteten är viktigast.

Pendlingsfrågan har rört upp starka känslor. Från Säfflehåll har man betonat vikten av att vara en attraktiv pendlarort och att kunna erbjuda korta restider. Så ser det alltså inte ut att bli, när Västtrafik ska spika sin tidtabell.

Avgångstiden kommer att tidigareläggas med fem minuter från Säffle och Åmål för att möjliggöra en anslutning i Trollhättan mot tåg 113 som går Uddevalla–Öxnered–Trollhättan–Göteborg. Då kan man ha samma ankomsttid i Göteborg som i dag.

”Åt fel håll”

Från Säffle kommuns sida är man alltså inte helt tillfredställd med förslaget.

– Även om fem minuter inte har en enorm betydelse så är det ändå en utveckling åt fel håll, skriver Katrin Steverding, utvecklingshandläggare i Säffle kommun i ett mail till Västtrafik.

Man menar även från kommunens sida att ingrepp i tidtabeller minskar förtroendet och tilliten till kollektivtrafiken.

– Ett byte i Trollhättan stör också arbetsron för dem som pendlar, menar Dag Rogne.

Pengar går först

Västtrafik har tagit del av Säffle kommuns synpunkter på förändringen.

Man har förståelse för att kommunen verkar för bästa möjliga resmöjligheter för Säffleborna – men menar att kostnadseffektiviteten är viktigast.