2015-03-23 17:17

2015-03-23 17:17

Beslutet om Duse är fattat

DUSE: Utökad sommartrafik

Nu är det klart! Även kommunstyrelsen ger förslaget om utökad sommartrafik till Duse tummen upp.

Som ST tidigare skrivit hade kommunstyrelsens arbetsutskott ingenting att invända mot planerna på att utöka trafiken till Duse med båt och buss. En större båt och en förlängd säsong ska ge skjuts åt turismen.

Antalet fasta turer ökas och kompletteras med åtta anropsstyrda bussar. Under åtta veckor kommer båtar och bussar att åka mellan Säffle och Duse. Det är Turistbyrån som kommer att ha ansvar för sommartrafiken.

Kostnaden landar på 215 000 kronor. Nu ska kommunledningskontoret starta diskussioner med Värmlandstrafik med syftet att låta barn och ungdomar åka gratis för att ta del av kommunala satsningar på sommaraktiviteter.

– Det är ett roligt beslut, att vi ska satsa på sommartrafiken, avslutar Dag Rogne (C), kommunalråd i Säffle.

Som ST tidigare skrivit hade kommunstyrelsens arbetsutskott ingenting att invända mot planerna på att utöka trafiken till Duse med båt och buss. En större båt och en förlängd säsong ska ge skjuts åt turismen.

Antalet fasta turer ökas och kompletteras med åtta anropsstyrda bussar. Under åtta veckor kommer båtar och bussar att åka mellan Säffle och Duse. Det är Turistbyrån som kommer att ha ansvar för sommartrafiken.

Kostnaden landar på 215 000 kronor. Nu ska kommunledningskontoret starta diskussioner med Värmlandstrafik med syftet att låta barn och ungdomar åka gratis för att ta del av kommunala satsningar på sommaraktiviteter.

– Det är ett roligt beslut, att vi ska satsa på sommartrafiken, avslutar Dag Rogne (C), kommunalråd i Säffle.