2015-03-20 15:31

2015-03-20 15:31

Han föreslås väljas in

SÄFFLE: Lokalt namn bland nominerade

När Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har kongress nästa vecka kommer Dag Rogne (C) från Säffle att föreslås väljas in till en av delegationerna.

Inför måndagens ombudsträff är Dag Rognes namn aktuellt.

Han har av nomineringskommittén föreslagits att sitta som ersättare i beredningen för tillväxt och regional utveckling.

Som vice ordförande i beredningen föreslås Kristina Jonäng från Bohuslän.

Inför måndagens ombudsträff är Dag Rognes namn aktuellt.

Han har av nomineringskommittén föreslagits att sitta som ersättare i beredningen för tillväxt och regional utveckling.

Som vice ordförande i beredningen föreslås Kristina Jonäng från Bohuslän.