2015-03-14 06:00

2015-03-14 08:52

Mögelskador i kylrum

SÄFFLE: Larm efter livsmedelskontroll i Tegnérskolans skolkök

Skolköket i Tegnérskolan har drabbats av mögelproblem. Mögel har spårats till två kylrum men problemet har inte avhjälpts trots att sanering har skett.

I höstas skedde en årlig livsmedelskontroll i Tegnérköket. En miljö- och hälsoskyddsinspektör kunde då konstatera att det fanns mögelangrepp i anslutning till köket. Mögelangreppet fanns i två kylrum som finns i anslutning till renseriet.

I det ena kylrummet förvarades bland annat konserver och läskedrycksflaskor. Där betecknas risken som liten för kontaminering om kärl rengörs noggrant innan de används. I det andra rummet förvarades däremot frukt och grönsaker.

Hittade mögel

En undersökning genomfördes av ett saneringsföretag som konstaterade att det fanns mögel i kylrummen. Problemen åtgärdades med sanering och därefter har kylrummen noggrant städats varje vecka. Från miljö- och byggförvaltningens sida ansåg man att någon uppföljning av ärendet inte krävdes.

Men personalen i köket har upplevt att mögelproblemet kvarstår.

– Det är uppenbart att det fortfarande är mögel i rummen och det skapar problem för många i personalen, säger Lotta Stenholm som är kock och har ledningsansvaret i Tegnérköket.

Väntar på nya svar

Mot den bakgrunden har man begärt att också Säfflehälsan ska undersöka kylrummen och nu väntar man på vad provsvaren ska visa.

Undersökningen som gjordes i höstas visade i övrigt att Tegnérköket är mycket välskött och att alla regler efterföljs.

I Tegnérköket lagas det mat sju dagar i veckan året runt. Från köket levereras mat till flera av kommunens skolor men också till äldreboenden och dagcentren.

I höstas skedde en årlig livsmedelskontroll i Tegnérköket. En miljö- och hälsoskyddsinspektör kunde då konstatera att det fanns mögelangrepp i anslutning till köket. Mögelangreppet fanns i två kylrum som finns i anslutning till renseriet.

I det ena kylrummet förvarades bland annat konserver och läskedrycksflaskor. Där betecknas risken som liten för kontaminering om kärl rengörs noggrant innan de används. I det andra rummet förvarades däremot frukt och grönsaker.

Hittade mögel

En undersökning genomfördes av ett saneringsföretag som konstaterade att det fanns mögel i kylrummen. Problemen åtgärdades med sanering och därefter har kylrummen noggrant städats varje vecka. Från miljö- och byggförvaltningens sida ansåg man att någon uppföljning av ärendet inte krävdes.

Men personalen i köket har upplevt att mögelproblemet kvarstår.

– Det är uppenbart att det fortfarande är mögel i rummen och det skapar problem för många i personalen, säger Lotta Stenholm som är kock och har ledningsansvaret i Tegnérköket.

Väntar på nya svar

Mot den bakgrunden har man begärt att också Säfflehälsan ska undersöka kylrummen och nu väntar man på vad provsvaren ska visa.

Undersökningen som gjordes i höstas visade i övrigt att Tegnérköket är mycket välskött och att alla regler efterföljs.

I Tegnérköket lagas det mat sju dagar i veckan året runt. Från köket levereras mat till flera av kommunens skolor men också till äldreboenden och dagcentren.