2015-03-13 14:42

2015-03-13 14:42

Inte helt avgjort om Lindbacken

SÄFFLE: Kammarrätten ska pröva kommunens upphandling

Det rättsliga spelet omkring driften av Lindbacken fortsätter.
Nu ska kammarrätten pröva om kommunens upphandling och tilldelning har gått riktigt till.

Socialnämnden tog beslut innan nyår om att tilldela Attendo driften av Lindbacken i fyra år med möjlighet till förlängning.

Detta beslut hade dock föregåtts av turbulens och rättslig prövning.

Efter upphandlingen så beslutade kommunen först att ge ansvaret för Lindbackens drift till Vardaga Äldreomsorg AB. En överklagan från Attendo vann gehör hos förvaltningsrätten som ålade Säffle kommun att göra om värderingen av de olika anbuden. En process som innebar att Attendo gick segrande ur striden.

Sedan dess så har Vardaga i sin tur överklagat socialnämndens tilldelningsbeslut till förvaltningsrätten, dock utan att beviljas prövningstillstånd.

Nu har man även överklagat till nästa instans och där har man varit mer lyckosamma.

Det innebär att kammarrätten kommer att ta upp frågan och därmed så dröjer det ytterligare månader innan det blir klart vilka som kommer att driva Lindbacken de kommande åren.

Socialnämnden tog beslut innan nyår om att tilldela Attendo driften av Lindbacken i fyra år med möjlighet till förlängning.

Detta beslut hade dock föregåtts av turbulens och rättslig prövning.

Efter upphandlingen så beslutade kommunen först att ge ansvaret för Lindbackens drift till Vardaga Äldreomsorg AB. En överklagan från Attendo vann gehör hos förvaltningsrätten som ålade Säffle kommun att göra om värderingen av de olika anbuden. En process som innebar att Attendo gick segrande ur striden.

Sedan dess så har Vardaga i sin tur överklagat socialnämndens tilldelningsbeslut till förvaltningsrätten, dock utan att beviljas prövningstillstånd.

Nu har man även överklagat till nästa instans och där har man varit mer lyckosamma.

Det innebär att kammarrätten kommer att ta upp frågan och därmed så dröjer det ytterligare månader innan det blir klart vilka som kommer att driva Lindbacken de kommande åren.