2015-03-09 10:58

2015-03-09 10:59

Hård kritik mot nedläggning

NÄRPRODUCERAD MAT: Säffle förlorar ambassadörspost

2010 utsågs Knut Lillienau, Grön Ko till Matlandet-ambassadör av dåvarande jordbruksminister Eskil Erlandsson (C). Nu läggs Matlandet-projektet ned, ett beslut som får hård kritik från forna ministern.

Lilienau blev 2010 Säffles och Värmlands röst i matprojektet Matlandet, vars syfte var att utveckla och stärka svensk livsmedelsproduktion. I mars 2010 besökte Erlandsson Grön Ko i Värmlandsbro och berättade om projektet. Då talades det om att ambassadörerna skulle bidra till att marknadsföra Sverige som ett matland där maten ska vara en del av upplevelsen för besökare. Knut Lillienau berättade då om företagets planer, att Grön Ko skulle börja med närproducerad färdigmat – någonting man i dag, fyra år senare har förverkligat.

”En pratminister”

Matlandet-projektet var verksamt i åtta år men läggs alltså nu ned av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Han vill i stället resa runt i landet, och väljer alltså att avsluta det mångåriga arbetet.

Beslutet att lägga ned Matlandet, rör upp känslor hos före detta jordbruksministern.

– I stället för matminister så framstår Bucht mer och mer som en pratminister, säger Eskil Erlandsson i en kommentar. Han verkar tycka att hans största uppgift är att åka runt och lyssna, inte komma med konkreta förslag och en tydlig inriktning. Att Sven-Erik Bucht lägger ner Matlandet, kopierar alla dess beståndsdelar och sedan som enda konkreta punkt presenterar att han ska resa runt i landet för att lyssna ger inte intrycket av att regeringen tar detta på allvar eller har planer på en kraftfull livsmedelsstrategi.

Lilienau blev 2010 Säffles och Värmlands röst i matprojektet Matlandet, vars syfte var att utveckla och stärka svensk livsmedelsproduktion. I mars 2010 besökte Erlandsson Grön Ko i Värmlandsbro och berättade om projektet. Då talades det om att ambassadörerna skulle bidra till att marknadsföra Sverige som ett matland där maten ska vara en del av upplevelsen för besökare. Knut Lillienau berättade då om företagets planer, att Grön Ko skulle börja med närproducerad färdigmat – någonting man i dag, fyra år senare har förverkligat.

”En pratminister”

Matlandet-projektet var verksamt i åtta år men läggs alltså nu ned av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Han vill i stället resa runt i landet, och väljer alltså att avsluta det mångåriga arbetet.

Beslutet att lägga ned Matlandet, rör upp känslor hos före detta jordbruksministern.

– I stället för matminister så framstår Bucht mer och mer som en pratminister, säger Eskil Erlandsson i en kommentar. Han verkar tycka att hans största uppgift är att åka runt och lyssna, inte komma med konkreta förslag och en tydlig inriktning. Att Sven-Erik Bucht lägger ner Matlandet, kopierar alla dess beståndsdelar och sedan som enda konkreta punkt presenterar att han ska resa runt i landet för att lyssna ger inte intrycket av att regeringen tar detta på allvar eller har planer på en kraftfull livsmedelsstrategi.