2015-03-09 11:46

2015-03-09 11:46

Glöm inte att knäppa bilbältet

SÄFFLE: Var tionde värmlänning struntar i bilbältet

Värmland är ett av länen där flest struntar i bilbältet.
Denna vecka har polisen extra fokus på bilbältesanvändningen längs våra vägar.

Svenska bilförare är generellt sett duktiga på att knäppa fast bilbältet. Hela 98 procent av förarna i landet i stort använder bälte.

Tittar man på passagerare i bilen, i synnerhet vuxna i baksätet, så är säkerhetstänkandet inte lika högt. 15 procent sitter utan bilbälte när de färdas i baksätet.

Skillnaderna mellan länen är också förhållandevis stora och Värmland är ett av tre län med sämst statistik.

Mer än var tionde person i Värmland använder sig inte av bilbälte, det visar undersökningar gjorda av NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

Den kommande veckan så har trafikpolisen runt om i landet extra fokus på just bilbältesanvändningen med extra kontroller.

Bötesbeloppet för att strunta i bältet ligger i dag på 1500 kronor. Om du som ansvarig låter en passagerare under 15 åka utan bälte så väntar böter på 2500 kronor.

Svenska bilförare är generellt sett duktiga på att knäppa fast bilbältet. Hela 98 procent av förarna i landet i stort använder bälte.

Tittar man på passagerare i bilen, i synnerhet vuxna i baksätet, så är säkerhetstänkandet inte lika högt. 15 procent sitter utan bilbälte när de färdas i baksätet.

Skillnaderna mellan länen är också förhållandevis stora och Värmland är ett av tre län med sämst statistik.

Mer än var tionde person i Värmland använder sig inte av bilbälte, det visar undersökningar gjorda av NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

Den kommande veckan så har trafikpolisen runt om i landet extra fokus på just bilbältesanvändningen med extra kontroller.

Bötesbeloppet för att strunta i bältet ligger i dag på 1500 kronor. Om du som ansvarig låter en passagerare under 15 åka utan bälte så väntar böter på 2500 kronor.