2015-03-07 06:00

2015-03-13 13:43

Vad händer med Duse?

SÄFFLE: Omförhandling av Duse-avtalet på gång i kommunen

Hyresavtalet för Duse, undertecknat 2003, har inneburit stora kostnader för Säffle kommun.
Nu är en omförhandling av avtalet på gång och om parterna inte kommer överens så kan effekten bli än mer dyrbar för kommunen. Det kan kosta mångmiljonbelopp om de nuvarande entreprenörerna måste lösas ut.

Nu på måndag så ska hyresavtalet för Duse behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU. På nästföljande möte i kommunstyrelsen så kommer ett beslut fattas om hur kommunen vill gå vidare.

Senast sista mars så ska politiken att sätta ner foten. De tre alternativen är en ny femårsperiod med gällande avtal som grund, en omförhandling av avtalet eller en uppsägning med avsikten att de nuvarande entreprenörerna Willy Skjeggerud och Ragnhild Nöland inte fortsätter som campingvärdar efter årsskiftet.

Dag Rogne (C), kommunstyrelsens ordförande, vill inte föregå den formella politiska handläggningen av frågan som alltså tar sin början i KSAU på måndag.

– Det är inte klart hur vi ska agera, det kan bli så att vi inte gör något utan att avtalet löper på. Samtidigt så tror jag att många vill se en omförhandling så att vi får ett hyresavtal mer på kommunens villkor, säger Dag Rogne.

150 000 kronor

Att något kommer att hända verkar högst sannolikt. Enligt vad Säffle-Tidningen erfar så är känslan inom flera partier att hyresavtalet inte alls har varit formulerat på ett för kommunen fördelaktigt sätt. Campingvärdarnas hyresbelopp på 150 000 kronor årligen är i princip detsamma som vid avtalstidens början för tolv år sedan, någon uppräkning har inte skett.

Detta kan ställas mot de kostnader kommunen har haft under åren. Det handlar om en nettokostnad på drygt 1 miljon kronor årligen med 2013 och 2014 som exempel.

– Vi har absolut haft utgifter genom åren och vi tycker kanske att 150 000 kronor i hyra är för lågt. Det blir lite obalans som vi ser det, säger Dag Rogne.

En annan paragraf i avtalet reglerar uppsägning mot campingvärdens vilja. I klarspråk, om man inte längre vill att de nuvarande ”hyresgästerna” ska få fortsätta så kommer det att kosta mångmiljonbelopp för kommunen.

Vid en sådan uppsägning så ska upplåtaren, kommunen i det här fallet, lösa ut campingvärden med driftsvärdet av verksamheten, så kallad ”goodvwill”. De båda parterna, om man inte kommer överens om ett värde, får då utse var sin oberoende instans som utifrån tidigare ekonomiskt utfall och framtida resultat landar i vad detta immateriella goodwill-värde egentligen ligger på.

Det har talats om att summor omkring 20 miljoner kronor kan komma att krävas för att lösa ut Willy Skjeggerud och Ragnhild Nöland.

Även den väg som tycks mest sannolik i nuläget, en omförhandling av avtalet, skulle i förlängningen kunna leda fram till att den här paragrafen sätts i spel. Om inte parterna kommer överens om presumtiva förändringar så kan det ju bli tal om att säga upp avtalet helt och hållet.

Hyresnämnden

Ärendet kan hamna i hyresnämnden för avgörande och om inte heller detta leder fram till någon lösning så kan en stämning från något håll och en rättslig prövning bli nästa steg.

– Men det här ligger ju långt borta och inget vi önskar såklart. Vi ser gärna en fortsättning men att ett omförhandlat avtal, som sagt, blir lite mer på kommunens villkor, säger Dag Rogne.

Willy Skjeggerud säger sig känna till att det förs diskussioner i stadshuset om att försöka få till stånd en omförhandling av det gällande hyresavtalet. Han anser dock att kommunen inte ser till helheten.

– När vi tog över anläggningen så var det en katastrofal situation. Under de här åren har vi investerat 13 miljoner kronor och vi har avskrivningskostnader på omkring 600 000 kronor per år.

Er vilja att förvärva hela Krokstad/Duse-området tycks inte ha vunnit gehör hos beslutsfattarna.

Påverkar det hur ni nu ser på framtiden?

– Nej, det påverkar inte hur vi ser på framtiden för Duse och vi har klarat av flera stormar tidigare. Sedan trycker vi att det är tråkigt att kommunen inte tycks önska sig någon turist-utveckling på Krokstads-området, säger Willy Skjeggerud.

Nu på måndag så ska hyresavtalet för Duse behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU. På nästföljande möte i kommunstyrelsen så kommer ett beslut fattas om hur kommunen vill gå vidare.

Senast sista mars så ska politiken att sätta ner foten. De tre alternativen är en ny femårsperiod med gällande avtal som grund, en omförhandling av avtalet eller en uppsägning med avsikten att de nuvarande entreprenörerna Willy Skjeggerud och Ragnhild Nöland inte fortsätter som campingvärdar efter årsskiftet.

Dag Rogne (C), kommunstyrelsens ordförande, vill inte föregå den formella politiska handläggningen av frågan som alltså tar sin början i KSAU på måndag.

– Det är inte klart hur vi ska agera, det kan bli så att vi inte gör något utan att avtalet löper på. Samtidigt så tror jag att många vill se en omförhandling så att vi får ett hyresavtal mer på kommunens villkor, säger Dag Rogne.

150 000 kronor

Att något kommer att hända verkar högst sannolikt. Enligt vad Säffle-Tidningen erfar så är känslan inom flera partier att hyresavtalet inte alls har varit formulerat på ett för kommunen fördelaktigt sätt. Campingvärdarnas hyresbelopp på 150 000 kronor årligen är i princip detsamma som vid avtalstidens början för tolv år sedan, någon uppräkning har inte skett.

Detta kan ställas mot de kostnader kommunen har haft under åren. Det handlar om en nettokostnad på drygt 1 miljon kronor årligen med 2013 och 2014 som exempel.

– Vi har absolut haft utgifter genom åren och vi tycker kanske att 150 000 kronor i hyra är för lågt. Det blir lite obalans som vi ser det, säger Dag Rogne.

En annan paragraf i avtalet reglerar uppsägning mot campingvärdens vilja. I klarspråk, om man inte längre vill att de nuvarande ”hyresgästerna” ska få fortsätta så kommer det att kosta mångmiljonbelopp för kommunen.

Vid en sådan uppsägning så ska upplåtaren, kommunen i det här fallet, lösa ut campingvärden med driftsvärdet av verksamheten, så kallad ”goodvwill”. De båda parterna, om man inte kommer överens om ett värde, får då utse var sin oberoende instans som utifrån tidigare ekonomiskt utfall och framtida resultat landar i vad detta immateriella goodwill-värde egentligen ligger på.

Det har talats om att summor omkring 20 miljoner kronor kan komma att krävas för att lösa ut Willy Skjeggerud och Ragnhild Nöland.

Även den väg som tycks mest sannolik i nuläget, en omförhandling av avtalet, skulle i förlängningen kunna leda fram till att den här paragrafen sätts i spel. Om inte parterna kommer överens om presumtiva förändringar så kan det ju bli tal om att säga upp avtalet helt och hållet.

Hyresnämnden

Ärendet kan hamna i hyresnämnden för avgörande och om inte heller detta leder fram till någon lösning så kan en stämning från något håll och en rättslig prövning bli nästa steg.

– Men det här ligger ju långt borta och inget vi önskar såklart. Vi ser gärna en fortsättning men att ett omförhandlat avtal, som sagt, blir lite mer på kommunens villkor, säger Dag Rogne.

Willy Skjeggerud säger sig känna till att det förs diskussioner i stadshuset om att försöka få till stånd en omförhandling av det gällande hyresavtalet. Han anser dock att kommunen inte ser till helheten.

– När vi tog över anläggningen så var det en katastrofal situation. Under de här åren har vi investerat 13 miljoner kronor och vi har avskrivningskostnader på omkring 600 000 kronor per år.

Er vilja att förvärva hela Krokstad/Duse-området tycks inte ha vunnit gehör hos beslutsfattarna.

Påverkar det hur ni nu ser på framtiden?

– Nej, det påverkar inte hur vi ser på framtiden för Duse och vi har klarat av flera stormar tidigare. Sedan trycker vi att det är tråkigt att kommunen inte tycks önska sig någon turist-utveckling på Krokstads-området, säger Willy Skjeggerud.

Hyresavtalet för Duse

Tecknades av dåvarande kommunstyrelsen 2003. Halvar Pettersson var KS-ordförande.

Det gällde först i knappt tre år fram till 31 december 2005. Därefter har det löpt i femårsperioder och förlängts vid ett tillfälle 2010.

Vid årsskiftet 15/16 så går nuvarande avtalsperiod ut.

Enligt avtalet så ska det sägas upp senast 15 oktober före avtalstidens utgång.

Efter juridisk konsultation så har Säffle kommun beslutat att man redan sista mars behöver ha beslutat hur man vill gå vidare med hyresavtalet.

I somras så gick Willy Skjeggerud och Ragnhild Nöland ut i Säffle-Tidninen och klargjorde att de önskade förvärva hela Krokstad/Duse-området från Säffle kommun. Denna önskan har dock inte fått gehör hos de politiska partierna i Säffle.

Källa: