2015-03-06 15:49

2015-03-06 15:49

Bra betyg för vård i kommunen

SÄFFLE: Positiva omdömen om socialförvaltningen från brukarna

De äldre är nöjda med den vård och omsorg de får av Säffle kommuns personal.

Det framkommer i socialförvaltningens årsredovisning.

I årsredovisningen för socialförvaltningen så finns, vid sidan av det ekonomiska utfallet, även uppgifter om hur brukare och patienter upplever att de blir bemötta.

För 2014 så är rösterna från många håll synnerligen positiva när de gäller bemötandet från personalen.

I hemtjänsten så uppger 98 procent av brukarna att de får ett bra bemötande och inom de särskilda boendena så är motsvarande andel 97 procent.

Äldreomsorgschefen Ann-Louise Ceaser gläds åt att en satsning som inleddes förra året tycks ha gett resultat.

– Det här är ju väldigt roligt och vi har verkligen fokus på det här. Vi fick stimulanspengar förra året och med dessa kunde vi ta in en konsult som utbildade ett antal värdegrundsledare och dessa i sin tur har utbildat sina respektive personalgrupper, säger Ann-Louise Ceasar.

När det handlar om nyanlända och människor som vänder sig till alkoholpolikliniken så är betygen än positivare.

Samtliga av de tillfrågade i dessa grupper uppger att de upplever att de bemöts på ett bra sätt av socialförvaltningens personal.

I årsredovisningen för socialförvaltningen så finns, vid sidan av det ekonomiska utfallet, även uppgifter om hur brukare och patienter upplever att de blir bemötta.

För 2014 så är rösterna från många håll synnerligen positiva när de gäller bemötandet från personalen.

I hemtjänsten så uppger 98 procent av brukarna att de får ett bra bemötande och inom de särskilda boendena så är motsvarande andel 97 procent.

Äldreomsorgschefen Ann-Louise Ceaser gläds åt att en satsning som inleddes förra året tycks ha gett resultat.

– Det här är ju väldigt roligt och vi har verkligen fokus på det här. Vi fick stimulanspengar förra året och med dessa kunde vi ta in en konsult som utbildade ett antal värdegrundsledare och dessa i sin tur har utbildat sina respektive personalgrupper, säger Ann-Louise Ceasar.

När det handlar om nyanlända och människor som vänder sig till alkoholpolikliniken så är betygen än positivare.

Samtliga av de tillfrågade i dessa grupper uppger att de upplever att de bemöts på ett bra sätt av socialförvaltningens personal.