2015-02-27 13:49

2015-02-27 13:49

Klart med nya p-regler

TRAFIK

Nu har teknik- och fritidsnämnden gett klartecken kring de nya parkeringsregler som ST tidigare berättat om.

Det handlar dels om att en del av Annelundstorgets parkeringsplats ska tidsbegränsas och att några av platserna endast ska få användas av fordon med p-tillstånd för rörelsehindrade. Det gäller också en reglering av några p-platser väster om Kyrkogatan samt några p-platser i Stadshusparken bakom biblioteket där bokbussen har svårt att ta sig fram då parkerade bilar blockerar framfarten.

Slutligen beslutades också om en reglering på Olof Trätäljagatan utanför Comfort Hotel Royal där en i trottoaren inbyggd parkeringsplats ska upplåtas också för bilar.

Det handlar dels om att en del av Annelundstorgets parkeringsplats ska tidsbegränsas och att några av platserna endast ska få användas av fordon med p-tillstånd för rörelsehindrade. Det gäller också en reglering av några p-platser väster om Kyrkogatan samt några p-platser i Stadshusparken bakom biblioteket där bokbussen har svårt att ta sig fram då parkerade bilar blockerar framfarten.

Slutligen beslutades också om en reglering på Olof Trätäljagatan utanför Comfort Hotel Royal där en i trottoaren inbyggd parkeringsplats ska upplåtas också för bilar.