2015-02-26 06:00

2015-02-26 06:00

Dubbel fart hos Säfflebostäder

SÄFFLE: Säbos bokslut klappat och klart

Säfflebostäder rot-renoverade 52 lägenheter förra året.
När den påbörjade tioårsplanen är genomförd så ska 500 enheter i beståndet ha renoverats och rustats upp.
– Vi har dubblat hastigheten det senaste året, säger Säbos vd Gustaf Andersson.

Säfflebostäders bokslut för 2014 har just blivit klart. Det kommunägda fastighetsbolaget gör ett resultat på drygt 6 miljoner kronor efter finansiella poster. Något lägre än året dessförinnan.

– Vi ska egentligen ligga lite högre än så men olika skäl, bland annat en del ändrade avskrivningsregler har gjort att det har blivit såhär, säger Gustaf Andersson.

Förädling

I bokslutet så lyfter man fram det som just nu, vid sidan av den normala förvaltningen, upptar Säfflebostäders tid i högst utsträckning. Det handlar om de stambyten och den omfattande ”fastighetsförädling” som Säbo är mitt uppe i. Redan tidigare så har man gjort liknande satsningar men med start förra året så har arbetet intensifierats.

– Vi håller på med Vallen just nu och vi ska fortsätta försöka klara av 40-50 lägenheter varje år. Tidigare låg vi på omkring 20 lägenheter årligen. Det känns bra och vi upplever en stor acceptans från våra hyresgäster.

Renoveringen har inneburit och kommer fortsatt att handla om nya kök, badrum, säkerhetshöjande åtgärder och förbättrad ventilation bland annat.

– Det är de önskemålen som finns och när det gäller kök och badrum så önskar man att det skulle gå ännu fortare. Samtidigt finns det ekonomiska gränser för hur snabbt vi kan göra det här, säger Gustaf Andersson.

Vid årsskiftet så fanns det 85 vakanta lägenheter i Säfflebostäders bestånd.

Detta är dock, enligt Gustaf Andersson, en sanning med modifikation. En av fastigheterna, Vega 2 på Vegagatan, är lagd i malpåse.

– Den ligger ute till försäljning och räknar vi bort det huset så har vi en ganska normal vakans på 45 lägenheter.

Säfflebostäders bokslut för 2014 har just blivit klart. Det kommunägda fastighetsbolaget gör ett resultat på drygt 6 miljoner kronor efter finansiella poster. Något lägre än året dessförinnan.

– Vi ska egentligen ligga lite högre än så men olika skäl, bland annat en del ändrade avskrivningsregler har gjort att det har blivit såhär, säger Gustaf Andersson.

Förädling

I bokslutet så lyfter man fram det som just nu, vid sidan av den normala förvaltningen, upptar Säfflebostäders tid i högst utsträckning. Det handlar om de stambyten och den omfattande ”fastighetsförädling” som Säbo är mitt uppe i. Redan tidigare så har man gjort liknande satsningar men med start förra året så har arbetet intensifierats.

– Vi håller på med Vallen just nu och vi ska fortsätta försöka klara av 40-50 lägenheter varje år. Tidigare låg vi på omkring 20 lägenheter årligen. Det känns bra och vi upplever en stor acceptans från våra hyresgäster.

Renoveringen har inneburit och kommer fortsatt att handla om nya kök, badrum, säkerhetshöjande åtgärder och förbättrad ventilation bland annat.

– Det är de önskemålen som finns och när det gäller kök och badrum så önskar man att det skulle gå ännu fortare. Samtidigt finns det ekonomiska gränser för hur snabbt vi kan göra det här, säger Gustaf Andersson.

Vid årsskiftet så fanns det 85 vakanta lägenheter i Säfflebostäders bestånd.

Detta är dock, enligt Gustaf Andersson, en sanning med modifikation. En av fastigheterna, Vega 2 på Vegagatan, är lagd i malpåse.

– Den ligger ute till försäljning och räknar vi bort det huset så har vi en ganska normal vakans på 45 lägenheter.