2015-02-25 19:14

2015-03-13 13:41

Mellerudsprotest mot nya tågtidtabellen

KOMMUNIKATIONER

Centerpartiet i Mellerud, tillhör dem som protesterar mot Västtrafiks planer på ändrad tågtidtabell mellan Karlstad och Göteborg.
– Det brådskar. Kommunerna i Dalsland borde gå samman om en protest, säger Karin Nordin, Centerpartiet i Mellerud.

Västtrafik har planer på att ändra i tågtidtabellen, enligt intresseföreningen Dalslandspendeln så att det försämrar för pendlare från Dalsland och Säffle, som vill resa till och från jobb i Göteborg.

”Oacceptabelt”

Centerpartiet i Mellerud har skickat ett öppet protestbrev, som publiceras på vår insändarsida i dag.

”Oacceptabelt”, kallar Mellerudscentern planerna.

– Västtrafik har bara några veckor på sig, tills de bestämmer sig. Jag hoppas de ändrar sig, säger Karin Nordin.

Kritik från Säffle

En kommun som protesterar officiellt är Säffle. Där är kritiken stark mot Västtrafiks planer på att ändra tidtabellen för det tidiga morgontåget från Säffle till Trollhättan och Göteborg.

Den planerade föreändringen innebär ett byte i Trollhättan och att ankomsten till Göteborg senareläggs med 15-30 minuter.

”Steg i fel riktning”

– Förändringen är ett steg i fel riktning när det gäller den för oss så viktiga frågan att kunna ta del av arbetsmarknadsområdet runt Göteborg, säger kommunalrådet i Säffle, Dag Rogne.

Han menar att förändringen borde vara åt andra hållet, det vill säga 15 minuter kortare restid.

– Då skulle det vara i fas med vår nuvarande samhällsutveckling samt våra regionala mål och planer för kollektivtrafikutveckling.

Förändringen planeras träda i kraft i december.

Hård konkurrens

Den nuvarande ordningen är mycket uppskattad av tågpendlare, men möjligen anser inte Västtrafik att det är tillräckligt många som utnyttjar möjligheten.

Konkurrensen om resenärerna är hård.

– En pendling från Dalsland till Göteborg blev i praktiken först möjlig 2013, då dubbelspåret genom Götaälvdalen stod klart. Det är en mycket kort tid för att etablera pendlarvanor. säger Karin Nordin i Mellerud.

Dan Rogne i Säffle håller med:

– En försämring av utbudet är inte acceptabelt.

Västtrafik har planer på att ändra i tågtidtabellen, enligt intresseföreningen Dalslandspendeln så att det försämrar för pendlare från Dalsland och Säffle, som vill resa till och från jobb i Göteborg.

”Oacceptabelt”

Centerpartiet i Mellerud har skickat ett öppet protestbrev, som publiceras på vår insändarsida i dag.

”Oacceptabelt”, kallar Mellerudscentern planerna.

– Västtrafik har bara några veckor på sig, tills de bestämmer sig. Jag hoppas de ändrar sig, säger Karin Nordin.

Kritik från Säffle

En kommun som protesterar officiellt är Säffle. Där är kritiken stark mot Västtrafiks planer på att ändra tidtabellen för det tidiga morgontåget från Säffle till Trollhättan och Göteborg.

Den planerade föreändringen innebär ett byte i Trollhättan och att ankomsten till Göteborg senareläggs med 15-30 minuter.

”Steg i fel riktning”

– Förändringen är ett steg i fel riktning när det gäller den för oss så viktiga frågan att kunna ta del av arbetsmarknadsområdet runt Göteborg, säger kommunalrådet i Säffle, Dag Rogne.

Han menar att förändringen borde vara åt andra hållet, det vill säga 15 minuter kortare restid.

– Då skulle det vara i fas med vår nuvarande samhällsutveckling samt våra regionala mål och planer för kollektivtrafikutveckling.

Förändringen planeras träda i kraft i december.

Hård konkurrens

Den nuvarande ordningen är mycket uppskattad av tågpendlare, men möjligen anser inte Västtrafik att det är tillräckligt många som utnyttjar möjligheten.

Konkurrensen om resenärerna är hård.

– En pendling från Dalsland till Göteborg blev i praktiken först möjlig 2013, då dubbelspåret genom Götaälvdalen stod klart. Det är en mycket kort tid för att etablera pendlarvanor. säger Karin Nordin i Mellerud.

Dan Rogne i Säffle håller med:

– En försämring av utbudet är inte acceptabelt.